POUSSIN, Nicolas ( 1594-1665 )

POUSSIN, Nicolas ( 1594-1665 )

ISNI:0000000120999120 Getty:500005036