ZWAK (adj.)

FAIBLE (fra.) · SCHWACH (deu.) · WEAK (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
SCHWACH (deu.) · WEAK (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Voor myn besluit zal ik hier nog iets aanmerken, weegens vierderly byzondere manieren der Oude Antiken.
D’eerste Stark, Kloek, en Robust; dezelve is naagevolgt, door Michel Angelo, Karats, en ’t heele School van Boulogne; welke manier eigentlyk , van de Stad Atheenen oorspronkelyk is.
De tweede, Swak en Vrouwagtig, welke waargenomen wierd door Jan de Boullogne, en meer anderen; die men oordeeld van Korinthen afkomstig te zyn.
De derde, vol van Teeder en Bevalligheid; die men voorgeeft dat Apelles, Phidias en Praxitieles gevolgt hebben, welke manier in zeer groote agtinge gehouden wierd, en vast steld van Rhodes oorspronkelyk te weezen.
Met de vierde, wijst ons aan een grootse ommetrek, als mede Natuurlyk, Seedig en Korrekt; zynde naagevolgt door Raphaël, Pousyn, &c. en is afkomstig van Siconien, een stad uit Peloponnesen: is eygenthlyk zo tot volmaaktheid geraakt, om dat uit ieder manier het beste gekoozen is, en by een gevoegt is.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] For my conclusion I will discuss some things regarding the four specific manners of the old ancients. The first, strong, potent and robust; it is followed by Michelangelo, Carracci and the entire Bolognese school; which manner actually originated from the city of Athens. The second, weak and feminine, which was observed by Giambologna and many others; which one believes to come from Corinth. The third, full of tenderness and grace; which is thought to be followed by Apelles, Phidias and Praxiteles, which manner is held in very high esteem and is considered to originate from Rhodes. With the fourth, it shows us a great contour, as well as natural, virtuous and correct; being followed by Raphael, Poussin, etc. and originates from Sicyon, a city in the Peloponnesus: actually came to such perfection because the best was selected from each manner and combined.

term translated by SCHWACH

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

't Zal niet te onpas komen, dat ik hier by deze gelegentheid noch een myner gedachten bekend maake wegens het gloeijend en zwak schilderen, zo in Landschap als Historien, benevens groot en klein leeven; dewyl het mede uit deze bron der daagingen zynen oorspronk neemt.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 504:] Il ne sera pas inutile de faire encorez […] quelques remarques sur le ton [ndr : façon de peindre], plus chaud ou plus foible à donner, tant aux tableaux d’histoire que de paysage, ainsi qu’aux figures grandes comme nature, & aux figurines ; vu que cette partie tient à la manière d’éclairer les objets. […]

term translated by WEAK
term translated by SCHWACH

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → touche
MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main