OPMAECKINGE (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

[...] even alsoo schijnt den grooten overvloed van een volle en vruchtbaere materie in ’t schilderen anders niet te sijn, dan eenen onlieffelicken hoop van ettelicke woeste en wildelick verstroyde figuren, ’t en sy datse door ’t behulp van een bequaeme schickingh-konst by een ghebraght en tot opmaeckinge van de gantsche Schilderye ’t saemen ghevoeght worden.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] …in the same manner the great abundance of a full and furtile matter in painting appears to be nothing else but a mean bunch of several angry and wildy dispersed figures, unless they are assembled by means of a capable art of composing and combined in the composition of the whole painting.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition