PLAATSING (n. f.)

ARRANGEMENT (fra.) · DISPOSITION (eng.) · DISPOSITION (fra.) · STELLUNG (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
DISTRIBUTION (fra.) · ÉCONOMIE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · STELLUNG (deu.)
BLANC, Jan, Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle : la théorie de l'art de Samuel van Hoogstraten, Berne, Peter Lang, 2008.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Neem een aerdige sprong waer, at is een welkunstige, maer in schijn ongemaekte plaetsing
uwer beelden: op dat menze niet, by wijze van spreeken, al te gelijk (als in sommige Doelstukken) de hoofden kan afslaen

[BLANC J, 2006, p. 317] Observez un charmant contraste dans vos figures, c’est-à-dire un placement habile mais apparemment désinvolte, afin que l’on ne puisse pas, pour ainsi dire, leur trancher la tête d’un seul coup, (comme c’est le cas dans certains portraits collectifs).

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → groupe
GENRES PICTURAUX → portrait

Quotation

DAar is zeer veel geleegen aan het wel plaatsen en schikken der voorwerpen: want indien wy alle dezelve op het allerschoonste verkoozen hebben, en die achteloos by een voegen, zullen ze veel van den luister, dien ieder bezit, verliezen. Wederom, in tegendeel, zal een goede schikking en plaatsing >een voorwerp, dat in zich zelven oncierlyk is, bevallig maaken.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 177:] The placing and ordering of Objects is of great moment; for if,after we have chosen them all most beautiful, we dispose them carelesly, they will abate of their Lustre ; again, a good Difpofition will make an Object, tho' unelegant in itself, look agreeable.

term translated by /
term translated by STELLUNG

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition