SIERAAD (n. n.)

ORNAMENT (eng.) · ORNEMENT (fra.) · ZIER (deu.) · ZIERAT (deu.) · ZIERDE (deu.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ORNEMENT (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
AUSZIERUNG (deu.) · BEAUTY (eng.) · ORNAMENT (eng.) · VERZIEREN (deu.) · ZIERAT (deu.) · ZIERDE (deu.)
HEERING, Caroline, « ORNEMENT », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 358-363.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
4 quotations

Quotation

Het is oock noodigh al vooren aen te mercken, wat saecken en Coleuren eerst in een Werck moeten aengeleyt werden, want ‘er aen de schickingh der Verwen d’een ontrent d’ander veel gelegen is, ghemerckt het Cieraet in alle ordineeringh hier door te wege ghebracht wert; daerom men die altijt soodanigh moet verdeelen, dat d’een d’ander niet en kome te verdrucken, maer veel eer elkanderen tot vercieringhe dienen. Men kan de schickingh der Verwen uyt veel gheschape dingen leeren. (…) invoegen dat niet een Coleur vande selve wanschickelijck inde oogen van den Beschouwer en kome te vertoonen, die niet d’een tot verheerlijckingh van d’ander en kome te strecken:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] It is also necessary to discuss, which things and colours should first be set up in a Work, because a lot depends on the ordering of Paints of one or the other, as the Splendor of the whole composition is caused by it; therefore one should always divide it in such a way, that the one does not oppress the other, but rather serve as each other’s embellishment. The ordering of Paints can be learned from many created things. [...] and that not a Colour of it will appear disorderly in the eyes of the Spectator, that does not serve the one as the embellishment of the other:

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → beauté, grâce et perfection

Quotation

{Reden van behandelinge.} ’t Kleen gevleugelte daar Goedart, Swammerdam, Blankaart en andere van geschreeven hebben, kan door eigene opzaamelinge met ‘er tijd, om na te schilderen, in meenigte worden verkreegen: de beste van kolorijt zijn in ons land, zoo veel my bekent is.
Zy brengen groot cieraad aan bloempot en fruitstukken toe, waarom, hoewel men haar uit de verklaarde bloemen en vogelen zou konnen leeren temperen, wy van eenige voornamen den Leerling wat korter en klaarderligt zullen toebrengen, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Reason for this discussion} Large numbers of the small winged creatures described by Goedart, Swammerdam, Blankaart, and others can gradually be collected by oneself for the purpose of painting them. The most colorful ones can be found in our country, as far as I know. {Subjects of this chapter} They greatly embellish floral and fruit pieces, which is why—even though one could learn how to mix their colors from the instructions for flowers and birds—we will give the pupil a briefer and clearer explanation of a few important ones.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement

Quotation

Hoe zyn de schoone cieraaden en nuttigheden der Schilderkonst vervallen, of ten minsten verduisterd en achter de hand weg gezet, sedert dat de Bambootsiades in deze landen zyn ingekropen en zo talryk geworden!

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 286:] […] quel changement n’ont point subi [NDR : les ornements et les utilités de ] ces beaux-arts, & dans quel état de langueur n’ sont-ils pas aujourd’hui, depuis que le goût des bambochades s’est introduit parmi nous?

term translated by BEAUTY
term translated by ZIERDE

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement
SPECTATEUR → perception et regard

Quotation

Nu willen wy overgaan, en komen ten eersten van de Gebouwen zelve te spreeken, doch niet verder dan voor zo veel een Schilder die tot cieraad van zyn werk noodig heeft. Dewyl de deugd van een Gebouw in de bovenmaatige hoogte, breedte, noch diepte bestaat, maar in een welstandige te samenvoeginge van verscheidene maatschikkelyke deelen tot een konstig ligchaam, het welk om zyn uitneemende gedaante, 't zy dat het in de hoogte of breedte is, aan het gezicht, volgens het oordeel der geenen die zich des verstaan, achting en schoonheid geeft, te meer, wanneer het na de hoedanigheid van den eigenaar, en gelegentheid der persoonen, volgens het gebruik, gemaakt is, moet men op die bovenmaatige hoogte, breedte, noch diepte acht geeven.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol.2, p. 191-192:] Nous allons maintenant parler des édifices mêmes, pour autant qu’ils peuvent servir d’ornement dans un tableau. La beauté d’un édifice ne consiste pas tant dans sa hauteur, sa longueur & sa profondeur, que dans une parfaite symétrie de toutes les parties, pour qu’elles forment un ensemble qui frappe l’œil, & qui, en même tems, réponde à l’utilité qu’on s’est proposé en le construisant.

term translated by ORNAMENT
term translated by AUSZIERUNG

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement
GENRES PICTURAUX → paysage