VERCIEREN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

65 Men can oock noch vermeerderen eensame
Historien, op diversche manieren, {Noch hoe men eensaem Historien mach vermeerderen, t’zy geestelijc oft anders.}
Ghelijck of men t’amplificeren name
D’eensaem offerhande van Abrahame,
Mochtmen gheestelijcke Beelden vercieren,
Op dat in der Sacrificy bestieren
Elcke van dees hem behulpich gheriefde,
Als te weten, Gheloove, Hop’, en Liefde. {Exempel van d’Historie van Abrahams offerhande.}

[D'après NOLDUS, 2008, p.78:] 65 On peut aussi amplifier des Histoire simples {Comment on peut encore amplifier les Histoire simples, par des figures sacrées ou autre choses} de manière fort diverse. Par exemple, si l’on veut amplifier l’Histoire simple du sacrifice d’Abraham, Exemple de l’Histoire du sacrifice d’Abraham on pourra l’orner de figures sacrées, pour que, dans l’action du Sacrifice, chacune d’elles l’assiste, secourable. Je pense à la Foi, l’Espérance et la Charité.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement

Quotation

21 Gualterus Rivius, een wel gheleerde,
Wilde datmen een Schildery expeerdich
Van constighe handen, niet alleen eerde
Met een gulden lijste, maer noch vermeerde {Datmen uytwendich een constighe Schilderije niet te costelijck can vercieren.}
Met edel ghesteenten goet en rechtveerdich,
Soo hoogh in zijn schriften achtende weerdich
Een wel ghemaeckt stuck, maer en wil niet dulden,
Datmen oock van binnen yet sal vergulden.

[D'après NOLDUS, 2008, p. 196:] 21 Gualtherus Rivius, un homme très savant, voulait qu’on honorât un Tableau, {Qu’on ne peut pas décorer trop richement les bordures d’un beau Tableau.} fait avec compétence par des mains expertes, non seulement avec un cadre doré, mais avec de belles pierres précieuses qui augmentent sa valeur. C’est bien et juste. Dans ses écrits, il témoigne ainsi de sa haute appréciation d’une pièce bien peinte. Mais il n’acceptait pas qu’on applique de la dorure dans la peinture même.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement

Quotation

De Beelden (om daar mede aan te vangen) moet een Schilder eerst aanleggen, ’t zy in een Kamer, Landschap of andere vergaderplaats van menschen.
{Kamern.} In een Kamer maakt men niet onvoegelijk, ’t agterste, dat verst afwijkt, op het laatste: {Landschappen.} dog in een Landschap na de beelden (als’er in koomen door de geschiedenis of vermaak) de logt, bergen en gronden van agteren na de voorgrond toe, en als zulx is gedaan, verçiert men ieder grond met zijne boomen, kasteelen, huisen tuinen enz. elk voorwerp en grond volgens die kragt en flaauwheid; die de nabyheid of verheid na evenredenheid volgens de doorzigtkunde gebied.
{Bloemstukken.} Een Bloemschilder mag wel eerst zijne bloemen en bladeren schilderen, die in ’t sonneligt dan die in de schaduwe koomen; […] waar na hy zijn hof of landschap zoodanig kan behandelen, als hy oordeelen zal, dat de welstand van zijn bloemen (of ook vrugten) die zijn voornaamste oogmerk zijn zullen toelaaten.
{en Zeestukken.} In
Zeestukken legtmen eerst de logt en ’t water aan, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {About human figures} Human figures (to begin with them) should be painted first, whether in a room, a landscape, or some other place where people gather. {Rooms} In a room there is nothing wrong with painting last what is furthest away, receding in the distance. But in a landscape, after placing the human figures (included either for reasons of history or pleasure), one paints the sky, mountains, and grounds from the background to the foreground, and when this has been done, adorns each ground with its trees, castles, houses, gardens, etc., giving each object and ground the intensity or faintness corresponding to its nearness or distance, as perspective dictates. {Floral pieces} A painter of flowers can first paint the blossoms and leaves that appear in sunlight, then those in shadow, […] After that he can deal with the garden or landscape in a way that, in his judgment, is in keeping with the well-executed flowers (or fruits), which are his prime subject. {and sea pieces} In sea pieces one first lays in the sky and water, […]

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → ornement
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition