RYFF, Walther Hermann ( v. 1500 )

ISNI:0000000121451765
Apothicaire, médecin, mathématicien et architecte allemand

Quotation

26 Daer beneffens Landtschap, en metserije,
Oock cieraten, ghetuygh, en ornamenten,
Menigherley aerdighe fantasije
Der Copia, en t’maeckt schoon Harmonye
Der welstandicheyt in Picturams tenten,
nae t’ghetuyghen van moderne Schribenten,
Als Leon Baptistae de Albertis,{Leon was een Florentijn, schreef ontrent Anno 1481.}
En Rivius, van wient oock nae behert is.{Gualt. Rivius mat. zijn Boec is ghedruckt Anno 1547.}    

Quotation

25 Want t’ghebruycken (alst past) constighe gheesten
In d’History een overvloet te bouwen, {Van rijckelijc zijn Ordinantie te vervullen.}
Van Peerden, Honden, oft meer tamme Beesten,
Oock dieren, en voghelen der foreesten :
maer sonderlinghe lustich, om aenschouwen,
Frissche Ionghelinghen, en schoon Ionckvrouwen,
Oude Mannen, Matroonen, alle soorte
Van Kinderen, oudt en jongh van gheboorte.

 
26 Daer beneffens Landtschap, en metserije,
Oock cieraten, ghetuygh, en ornamenten,
Menigherley aerdighe fantasije
Der Copia, en t’maeckt schoon Harmonye
Der welstandicheyt in Picturams tenten,
nae t’ghetuyghen van moderne Schribenten,
Als Leon Baptistae de Albertis,{Leon was een Florentijn, schreef ontrent Anno 1481.}
En Rivius, van wient oock nae behert is.{Gualt. Rivius mat. zijn Boec is ghedruckt Anno 1547.}    

Quotation

21 Gualterus Rivius, een wel gheleerde,
Wilde datmen een Schildery expeerdich
Van constighe handen, niet alleen eerde
Met een gulden lijste, maer noch vermeerde {Datmen uytwendich een constighe Schilderije niet te costelijck can vercieren.}
Met edel ghesteenten goet en rechtveerdich,
Soo hoogh in zijn schriften achtende weerdich
Een wel ghemaeckt stuck, maer en wil niet dulden,
Datmen oock van binnen yet sal vergulden.

Quotation

25 Want t’ghebruycken (alst past) constighe gheesten
In d’History een overvloet te bouwen, {Van rijckelijc zijn Ordinantie te vervullen.}
Van Peerden, Honden, oft meer tamme Beesten,
Oock dieren, en voghelen der foreesten :
maer sonderlinghe lustich, om aenschouwen,
Frissche Ionghelinghen, en schoon Ionckvrouwen,
Oude Mannen, Matroonen, alle soorte
Van Kinderen, oudt en jongh van gheboorte.

 
26 Daer beneffens Landtschap, en metserije,
Oock cieraten, ghetuygh, en ornamenten,
Menigherley aerdighe fantasije
Der Copia, en t’maeckt schoon Harmonye
Der welstandicheyt in Picturams tenten,
nae t’ghetuyghen van moderne Schribenten,
Als Leon Baptistae de Albertis,{Leon was een Florentijn, schreef ontrent Anno 1481.}
En Rivius, van wient oock nae behert is.{Gualt. Rivius mat. zijn Boec is ghedruckt Anno 1547.}    

Quotation

26 Daer beneffens Landtschap, en metserije,
Oock cieraten, ghetuygh, en ornamenten,
Menigherley aerdighe fantasije
Der Copia, en t’maeckt schoon Harmonye
Der welstandicheyt in Picturams tenten,
nae t’ghetuyghen van moderne Schribenten,
Als Leon Baptistae de Albertis,{Leon was een Florentijn, schreef ontrent Anno 1481.}
En Rivius, van wient oock nae behert is.{Gualt. Rivius mat. zijn Boec is ghedruckt Anno 1547.}    

Quotation

21 Gualterus Rivius, een wel gheleerde,
Wilde datmen een Schildery expeerdich
Van constighe handen, niet alleen eerde
Met een gulden lijste, maer noch vermeerde {Datmen uytwendich een constighe Schilderije niet te costelijck can vercieren.}
Met edel ghesteenten goet en rechtveerdich,
Soo hoogh in zijn schriften achtende weerdich
Een wel ghemaeckt stuck, maer en wil niet dulden,
Datmen oock van binnen yet sal vergulden.