MENGEN (v.)

MÊLER (fra.) · MISCERE (lat.) · MISCHEN (deu.) · MIX (TO) (eng.) · TEMPERIEREN (deu.) · VERMISCHEN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
VERMENGEN (deu.) · VERMISCHEN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

55 Summa, in Const was hy een overvliegher, {Lof der Const van den ouden langhen Pier
Om de Reflexy aerdich by te bringhen,
Iae een groot behendich listich bedriegher
Van s’Menschen ooghen, oock een cluchtich liegher :
Want men meent te sien alderhande dinghen,
Doch ist maer verwe, die hy wist te minghen,
Dat t’effen schijnt rondt, en t’platte verheven,
T’stomme te spreken, en t’doode te leven.


VIII, 8-10, fol. 34v-35r
8 Siet al t’verre Landtschap ghedaente voeren {T’verre lantschap te laten verliesen in de locht, oft soet te verwercken.}
Der Locht, en schier al in de Locht verflouwen,
Staende Berghen schijnen wolcken die roeren,
Weersijdich op’t steeck, als plaveyde vloeren,
In’t veldt, sloten, voren, wat wy aenschouwen,
Oock achterwaert al inloopen en nouwen,
Dit acht te nemen laet u niet verdrieten,
Want t’doet u achter-gronden seer verschieten

[D'après NOLDUS 2008, p. 119:] 55 En somme, il était très fort dans l’Art {Éloge de l’art du vieux Grand Pierre.} de représenter les Reflets selon leur Nature. Oui il était un grand et habile trompeur des yeux des Hommes, et un menteur de talent. Car on croit voir toutes sortes de choses tandis que ce n’est que peinture. Il savait la mélanger de telle façon que le plan semble rond et le plat en relief le muet paraisse parler et le mort vivre.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

{Visschen en haar gebruik.} Wat nu voor ’t laatst de Visschen aangaat, men mag de zagste buiten twijfel wel voor de beste houden, en zy worden gebruikt, om de verwen, alsze tegen elkanderen behoorlijk geschikt zijn, te verdryven, zagt en donzig in elkanderen te mengen; op dat het leven op ’t zoetste en natuurlijkste werde nagebotst

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Fitches and their use} As for the last of them, the fitches, the softest ones can without doubt be considered the best, and they are used to blend the colors—if they go reasonably well together—into a soft and velvety mix, so that nature is imitated in the sweetest and most natural way.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

{Vier trappen.} En om nader tot de zaake te koomen men kan van de vijf stoffen er twee, dry, vier, ofze alle vijf mengen: waar uit vier trappen van mengelinge zullen ontstaan; en een zeeker getal van koleuren, die men weeder tot het oneindige zou konnen met zijn gedagten mengelen, en met’er daad zoo veel, dat het door geen getal zou uitspreekelijk zijn;

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {Four stages} Furthermore, of the five basic colors, one can mix two, three, four, or all five, producing four stages of mixing and a certain number of colors which theoretically could again be endlessly mixed—indeed so often that no number could express it, just as the twenty-three or twenty-four letters of the alphabet can yield so many words and languages that no number can ever be given for them.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur