MENGING (n. f.)

MÉLANGE (fra.) · MISCHUNG (deu.) · MIXING (eng.) · MIXTIO (lat.) · MIXTURE (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
VERMISCHUNG (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

[…] soo laet ons […] besien wat luyster de vleyssighe ondereen-menginghe der Coleuren onse Konst kan geven: Sy doet Ten eersten, wech-nemen de graeuwe vaelligheyt: Ten tweeden, de groene oneyghentlickheydt: Ten derden, de wreede steen-achtigheyt, ende gheeft in plaetse van dese verachte onaerdigheden, dese groote gheachte natuyrlickheden; te weten, een vleyssigh, en vel-achtigh coleur. Het welck onse Konst in 't ooghe van de Kunst-beminnende Liefhebbers een wel-ghevallen doet hebben.

[proposition de traduction, Léonard Pouy:] […] voyons ainsi le lustre que peut donner à notre art un mélange de couleurs de chair. Cela permet tout d’abord de bannir les gris trop mornes, ensuite un verdâtre trop artificiel ou enfin un gris trop sévère et semblable à de la pierre, et d’offrir à la place de ces caractères déplaisants un naturel hautement estimé, à savoir une couleur de chair, semblable à la peau, qui offre une heureuse convenance à notre art aux yeux des amateurs d’art.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

{Vier trappen.} En om nader tot de zaake te koomen men kan van de vijf stoffen er twee, dry, vier, ofze alle vijf mengen: waar uit vier trappen van mengelinge zullen ontstaan; en een zeeker getal van koleuren, die men weeder tot het oneindige zou konnen met zijn gedagten mengelen, en met’er daad zoo veel, dat het door geen getal zou uitspreekelijk zijn;

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {Four stages} Furthermore, of the five basic colors, one can mix two, three, four, or all five, producing four stages of mixing and a certain number of colors which theoretically could again be endlessly mixed—indeed so often that no number could express it, just as the twenty-three or twenty-four letters of the alphabet can yield so many words and languages that no number can ever be given for them.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur

Quotation

{Wijt uitgestrektheid der Schilder-konst.} Ten opzigt dan van de mengelinge der Verwen, is deeze konst als oneindig, een onuitspreekelijke zee waar in men verdwaalt. Waarom een Schilder best zal doen, van zig daar toe te begeven; dat hy best als met zijne byzondere natuure overeenstemmende, kan magtig worden; om met het meeste genoegen daarin tot een groote volmaaktheid op te klimmen.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Wide scope of the art of painting} With regard to the mixing of colors, then, this art appears infinite, an indefinable sea in which a person can lose his way. For this reason a painter can best apply himself to mastering that which is most in keeping with his individual character, in order to experience the greatest pleasure in aspiring to a high degree of perfection.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur