SMELTING (n. f.)

FLIESSUNG (deu.) · MÉLANGE (fra.) · MELTING (eng.) · SCHMELZUNG (deu.) · UNION (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
FLIESSUNG (deu.) · MELTING (eng.) · SCHMELZUNG (deu.) · UNION (eng.)
BLANC, Jan, « UNION », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 457-460.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
4 quotations

Quotation

{Meesterlijcke hantgreep in ’t Teyckenen.} Isset evenwel dat ghy eenige aengename sachtigheyt of smeltinge in uwe dingen brengen wilt, soo gewent u in het Teyckenen van hier en daer met een Vinger, ofte slechts met de Pinck ’t selve wat te verdrijven;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {Masterly grip in Drawing.} If you however want to bring some pleasant softness or melting in your things, then accustom yourself in Drawing to here and there smoothen it with a Finger or just a Pinky;

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs

Quotation

[…] Desgelyks ook oordeel ik, om dezelve reden, dat men geen brandende Kaars, Fakkel, of ander groot lichtgeevend tuig in het Stuk mag verbeelden, 't en zy men de voorwerpen alzo wil vertoonen gelyk dit licht hen voor ons oog doet schynen, en niet zo als zy in der daad door hunne koleur, wemeling, en smelting zyn: want hoe verder van de kaars, hoe flaauwer hunne verbeelding word.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 465:] […] il ne faut pas mettre de chandelle, de flambeau ou tel autre corps donnant une forte lumière artificielle dans un tableau, à moins qu’on ne veuille représenter les objets tels que ces lumières nous les font paroître, & non tels qu’ils sont en effet par leur couleur, leur agitation & leur vaguesse ; car plus les objets sont éloignés de la chandelle, plus ils deviennent indécis.

term translated by UNION
term translated by SCHMELZUNG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs
EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

De Konstenaars, die hun vermaak scheppen in zulke Lichten [ndr : kaars, kamp, fakkel] te verbeelden, dienen acht te geeven op deze drie, voor hen zeer nutte, aanmerkingen. Eerstelyk, dat zy hun meeste licht in het Stuk by een houden, Ten tweden, dat zy voor al op de smeltinge en verlichting hunner omtrekken letten, en, Ten derden, de natuurlykheid der byzondere lichten, het zy Kaars, Lamp, of Fakkel, wel in acht neemen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 481:] Les artistes qui veulent représenter de pareilles lumières [ndr : chandelle, lampe, flambeau] ne doivent pas perdre de vue les trois observations suivantes : 1° De tenir leur lumière sur une partie du tableau. 2° De bien prendre garde à la manière d’éclairer & de fondre les contours ou fuyans des objets. 3° De rendre avec vérité la nature des différentes espèces de lumières artificielles, soit d’une bougie, d’une chandelle, d’une lampe ou d’un flambeau.

term translated by MELTING
term translated by SCHMELZUNG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité de la lumière

Quotation

IX. boek. Van de houding en smelting der koleuren in de Zolderstukken.
HOewel in het Hoofdstuk van de Goden, en der zelver eigenschappen, breedspraakelyk van de koleuren, welke hun eigen zyn, gehandeld zal worden, zo dient echter by deze gelegentheid noch iets voor af gezegt te werden; weshalven wy eens zullen aantoonen, hoe men de zelve moet plaatsen en behandelen, om een volkomene harmonie uit te maaken. Men moet zich hier door het brillant, of krachtig schoone glinstering der koleuren niet bekend maaken: gantsch niet. Ik oordeel, dat in deze gelegentheid niet beter voegt dan de smeltinge der koleuren, alzo het een aangenaamheid aan 't oog geeft: het ryst wel, en heeft iets ongemeens, ja bovenmenschelyks by zich.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 466:] Altho’ in the Chapter touching the Deities and their Qualities, we shall treat of the Colours proper to them, we must, on this Occasion, say something previous, and shew, how the Colours ought to be placed and handled, in order to create a perfect Harmony. You must not herein, by any means, be known by flaring, strong, and glittering Colours. I am of Opinion, that on this Occasion, nothing suits better than the Union of Colours ; because it is agreeable to the Eye, causes a fine Relief, and contains something uncommon, even supernatural.

term translated by UNION
term translated by SCHMELZUNG

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → qualité des couleurs