OORDEELSKRACHT (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Aller menschen ghesicht en is niet begaeft met de selvighe oordeelenskracht; seght Plutarchus {apud Stobaeum ser de Venere & amore}, 't eene ghesicht is meer volmaeckt door de Nature en beter geoffenet door de konst als het ander om het gene schoon is te onderkennen. Hier uyt ontstaet het dat de Schilders met een vaerdighe gauwigheyd van de ghedaenten ende ghestaltenissen der dingen weten te oordeelen. Als een onwetend mensche, eenen rechten Idioot, volmondelick bekendt dat hy de Venus die Zeuxis gheschildert hadde niet schoon en vond; Neem mijne ogen seyde Nicomachus, en sy sall een Godinne schijnen te sijn.

[Suggested translation, Marije Osnabrugge:] Not everyone's sight is gifted with the same power of judgement; says Plutarchus {…}, one sight is more perfect by Nature and better trained by art than the other to recognize that which is beautiful. From this it results that Painters know how to judge the shapes and figures with a capable quickness. When an ignorant man, a true idiot, whole-heartedly confessed that he did not consider the Venus painted by Zeuxis beautiful; Nicomachus said: Take my eyes, and she will appear to be a goddess.

Conceptual field(s)

SPECTATEUR → jugement