KENNELIJKHEID (n. f.)

KENNBARKEIT (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
KENNBARKEIT (deu.) · KNOWLEDGE (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

{Gelijckenis der dingen woont meest in ’t generael.} Nu gelijck als de gelijckenis, en kennelijckheydt der dinghen meest woont inde generaelheydt der groote deelen, als wy door het Exempel van een Hooft [ndr: reference to illustration] getoont hebben, soo schuylt deselve oock in het generael van het gheheel al, ’t welck wy hier door eenighsins konnen bewijsen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] {The resemblance of things mostly lies in the Generality.} Now, just like the resemblance and characteristics of things mostly lie in the generality of the large parts, as we have shown by means of the Example of a Head [ndr.: reference to illustration], as such it hides also in the Generality of the whole thing, as we have been able to somewhat prove here.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai