KLADAAP (n. m.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

[…] gelyk het veel maalen komt te gebeuren, dat in plaats van daar iets fraais en byzonders te leeren, gy een gantsche tyd genoodzaakt bent, om voor een geringe prys, daar gy naulyks het leeven mee op kund houden, op de Galey te Schilderen zoo als men ’t daar [ndr: in Rome] noemt; hier zegtmen voor Keelbeulen werken. Daar leid dan al u voorige Oeffening in d’as, en gy vind geen middel om u daar uit te redden: Invoegen gy al u Leeven een Broddelaar en Klad-aap blyft.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] […] as it frequently happens, that – instead of learning something beautiful and special – you are for a long time forced to paint in the galleys, as it is called there [ndr: Rome], for a low price on which you can barely stay alive; it is called to work for executioners. There you run all former practice to the ground and you cannot find a way to save yourself from it, meaning you will stay a botcher and daubing-monkey all your life.

broddelaar

term translated by SCHIER-AFFE

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → qualités