SPAANS GROEN (VERDIGRIS) (expr.)

GRÜNSPAN (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
GRÜNSPAN (deu.) · VERDIGRIS (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
4 quotations

Quotation

42 Meny en Spaens groen wilt oock vry versaken,
En Orpimenten, giftich van natueren, {Meny, Spaens groen, en Orpimenten te mijden.}
U Pinceelen rad’ick wel schoon te maken
Oft eyghen te houden om schoon blaeuw Laken
Oft Lochten en indient u mach ghebeuren
Wilt u van langher handt van schoon coleuren
Passen te voorsien, en by houden leeren,
Als die de Const houdt in weerden en eeren.

[D'après NOLDUS 2008, p. 180:] 42 Renoncez sans scrupule au Minium et au vert d’Espagne, {Évitez le Minium, le vert d’Espagne, et l’Orpiment.} ainsi qu’à l’Orpiment, d’une nature toxique. Je vous conseille de bien nettoyer vos Pinceaux et d’en réserver un pour peindre en bleu pur des Tissus ou des Ciels. De plus, si vous pouvez le faire, veillez à vous approvisionner petit à petit de couleurs pures et à les garder en bon état, comme celui qui tient l’Art en estime et l’honore.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Wit. {1. Loot-wit. 2. Schelp-wit. 3. Schelp-silver.}
Blaeuw. {4. Indigo. 5. Blauw Lack. 6. Blaeuw As. 7. Smalt. 8. Oltermarijn. 9. Lackmoes.}
Geel. {10. Ligte Schijtgeel. 11. Bruyne schijt Geel van verscheyde soorten. 12. Masticot. 13. Geel Oprement. 14. Saffraen. 15. Geel-Besien. 16. Geel Oocker. 17. Guttegom. 18. Rustgeel. 19. Schulp Gout.}
Groen. {20. Spaens groen. 21. Sap groen. 22. Bergh groen. 23. Groene Aerd of Terreverde.}
Root. {24. Fermilioen. 25. Meny. 26. Root Krijt. 27. Roon Oocker of Bruyn root. 28. Lack. 29. Brezilje verf.}
Bruyn. {30. Bruyn Oocker. 31. Bitter, of Root uyt de Schoorsteen. 32. Keulse aerde.}
Swart. {33. Lamp-swart. 34. Been-swart. 35. Wijngaert-swart. 36. Smee-Kool-swart. 37. Oostindische Inct.}
De andere Coleuren nu die in de Verlichterie souden mogen dienen, konnen alle uyt dese boven-genoemde Verwen, door vermengingh getempert en gevonden werden;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] White. {1. Lead White. 2. Flake white. 3. Shell-silver.} Blue. {4. Indigo. 5. Blue Laquer. 6. Blue bice. 7. Smalt. 8. Ultramarine. 9. Litmus.} Yellow. {10. Light Pinck. 11. Brown Pinck. 12. Masticot. 13. Yellow orpiment. 14. Saffron. 15. French berries. 16. Yellow Ocher. 17. Gum bugee. 18. Spruce Oker. 19. Shell-Gold.} Green. {20. Verdigris. 21. Sap Green. 22. Bergh Green. 23. Terraverde.} Red. {24. Vermilion. 25. Red lead. 26. Red Chalk. 27. Red Ocher. Spanish brown. 28. Lake. 29. Brasil.} Brown {30. Brown Ocher. 31. Soot. 32. Collins Earth.} Black {33. Lamp black. 34. Ivory Black. 35. Vine black. 36. Smal-coal black. 37. East India ink.} The other Colours that may be of use in the Illumination, can all be mixed and found from the aforementioned Colours through mixing;

This colour is also cited on pages: part I: 2, 18, 19; part II: 15, 19, 20, 21, 22, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57. In between pages 2 and 3, Goeree inserted a sample sheet, on which the owner of the book could paint the different colours mentioned in the book. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Spaens Groen

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of the green colours: their preparation, mixing and use, according to the different types. Verdigris.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

8. ’T Groen slaanwe daar om over; om dat men ’t uit geel en Blaauw temperen kan. ’t is waar, daar zijn groene stoffen in de nature; waar onder de beste zijn gedistilleert spaansgroen, ongedistilleert groen, terreverde, bequaam in verschieten van landschappen, en berggroen: maar dus heeftmen ook sonder mengelinge bruin in omber en keulze aarde; zonder dat men die behoeft een Hooftverwe daarom te noemen; waaromwe het (yeder nogtans zijn vryheid van gedagten, en leydinge van inbeeldinge latende) met de voornoemde drije zullen laten berusten, […]

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] 8. We skip over green because it can be mixed from yellow and blue. It is true that there are green pigments in nature, the best of which are distilled Spanish green, verdigris, green earth, attractive in distant landscapes, and mountain green. But we also have unmixed brown in umber and Cologne earth, which does not mean they should be called main colors. We will therefore leave it at the aforesaid three (nevertheless allowing everyone the freedom to follow their own ideas) […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs