MANUAAL (n.)

MANIER (deu.) · MANIÈRE (fra.) · MANNER (eng.) · MANUAL (deu.) · MANUAL OPERATION (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
HANDLING (eng.) · HANDLUNG (deu.) · MANUAL (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

Om tot de Handelinge te koomen, zullen wy voor eerst onderzoeken, wat het beoogt: namentlyk, of het zo noodzaakelyk is tot het uitvoeren van de voernoemde Konstwerken. Ten tweeden, hoe veelderly middelen daar zyn, om in ’t byzonder uit te munten. De vraag is dan, of die vier gezeide Konsten, zints een anderhalve Eeuw ( ten opsichte van het Manuaal,) niet merkelyk toegenoomen zyn, en noch meêr toeneemen, wel te verstaan, voor zo ver het uitvoeren betreft? Wy meenen van ja, en dat het onwederspreekelyk is. Voor eerst, hebben wy onder de Teikenaars, ontallyke voorbeelden, van vaste en suivere handelinge; [...] Waarlyk, het Manuaal is van uitsteekend groot vermogen, waneer de hand door de kennisse bestierd word: [...] Het Manuaal is, veelderly, ieder studie vereyscht het zyne.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To arrive at the different manners, we will first investigate what it aims at: namely, if it is that necessary for the execution of the aforementioned art works. Secondly, how many ways there are, to excel specifically. The question is then, whether the four mentioned arts, have considerably increased and are still increasing, since one and a half century (with regard to the manual), for as far as the execution is concerned, to be clear? We believe they are, and undeniably so. Firstly, we have countless examples amongst the draughtsmen, of a steady and pure handling; […] Truly, the manual is of extremely great force, when the hand is guided by knowledge: […] The manual is manifold, each study demands its own.

handeling

term translated by HANDLUNG

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

VOlgens gemeen oordeel, en niet zonder reden, word de Etskunde voor losser en tekenachtiger gehouden als de Sny-of Graveerkunde, om dat tusschen 't etsen en tekenen geen onderscheid is, ten opzichte van het manuaal: maar tusschen het tekenen en snyden is het zeer groot. De handeling van de etsnaald is even als die van 't kreon of de pen. De plaat legt, gelyk het papier om te tekenen, vlak neêr. Het tegendeel bevind men in het snyden: want daar hout men het yzer in de vuist, byna paralel leggende aan de plaat; en de plaat legt niet vast, maar op een bol of zandkussen. Wat de kracht aangaat, die is ook ongelyk minder noodig in 't etsen, dan in 't snyden […]Ten dien opzichte oordeelen wy, dat het etsen in naauwkeurigheid en vaardigheid het snyden verre te boven gaat […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 615-616:] Ce n’est pas sans raison qu’on regarde généralement la gravure à l’eau forte comme plus propre à donner à un ouvrage de l’esprit & un caractère de dessin que la gravure au burin ; à cause qu’il n’y a point de différence à travailler à l’eau forte & à dessiner, relativement à l’exécution ; tandis qu’il y en a une fort grande entre le dessin & la gravure au burin. Le maniement de la pointe ou de l’échope est le même que celui du crayon, de la sanguine ou de la plume, & la planche est posée horizontalement & solidement, comme le papier sur lequel on dessine ; mais dans le burin c’est tout le contraire ; […] Voilà donc en quoi la gravure à l’eau forte est, selon moi, préférable à celle du burin, tant par l’exactitude que par la prestesse du travail […]

handeling

term translated by HANDLING
term translated by MANUAL

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main

Quotation

Want by de Schilders leert men eerst de Theorie, of kennis der proportie, en daar na de practyk van 't coloreeren; waar tegen by veele Plaatsnyders, den goeden niet te na gesproken, eerst de practyk of het Manuaal geleerd word.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 636:] For Painters first teach the Theory, or Knowledge of Proportion, and then the Practice of Colouring ; whereas many Engravers begin with the Practice or Handling.

praktijk
theorie

term translated by HANDLING
term translated by MANUAL

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → apprentissage
L’ARTISTE → règles et préceptes