MISSTAND (n. m.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

Den HALS dan, daar het Hoofd van den Mensch op staat, is wat Lang-agtig van Form gesteld, om het Hoofd daar op als op een Spil te vryer en onbelemmerder te konnen heen en weer bewegen; En uyt dese vryheyd vloeyd het af, dat het Hoofd in ’t wel stellen der Beelden niet altijd en moet gekeerd zijn na de zijde daar sig de Borst heen wend: Want dat heeft den Maker door het Formeeren van den Hals en sijn bediening heel anders getoond. En daarom geeft het ook een misstand in de Konst-Tafereelen wanneer de Beelden anders getuygen.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The NECK then, on which the Head of a Man is standing, is somewhat Long in shape, to let the Head move freely back and forth on it like on an axis; And it stems from this freedom, that in the well composing of Figures the Head does not have to be directed to the side to which the Chest is directed: Because the Creator has shown it quite differently by the shaping of the Neck and its function. And because of this it poses a misunderstanding in Artistic Scenes when the Figures attest differently.

A rare example amongst the many descriptions of different body parts in which Goeree refers directly to artistic practice. [MO]

Conceptual field(s)

Quotation

Veele Schilders dwaalen van het rechte pad af, die, niet weetende waar zy beginnen zullen […]en zulks het geheele stuk door van voor tot achter, waar door dan gebeurd, dat de stukken, dus onordentelyk begonnen, een onvermydelyke misstand en wanstalligheid bekomen[…]

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 62:] Plusieures peintres s’écartent de la bonne route, parce qu’ils ignorent par quelle partie du tableau ils doivent commencer … depuis le premier plan, jusqu’au fond ; ce qui fait ces ouvrages, ainsi mal commencés, n’offrent qu’une incohérence [NDR : et désordre] […]

term translated by /
term translated by ÜBELSTAND

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes