ONTWERPSCHETS (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Wat belangt een Konsept, of ontwerp-schets met’er vlugt te schaaduwen, daar toe is het wel de vaardigste en beste van alleen, wanneer het door een vaste, en verstandige hand geschied: zulks dat de grootste Schaaduwen, eenparig en vlak, zonder te verdryven, aangelegt zynde; een aangenaame Welstand van licht en bruin, geeft. Maar die manier van Wassen, ten opzichte voor de Plaatsnyders, om’er naa te Etzen of snyden, is teegenwoordig wel het meeste in gebruik, mits dat zo een teekening wel uitgevoerd zy.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] What a concept or design-sketch is concerned, shadowing it quickly, it is the most adequate and best of all, when it is done by a steady and wise hand: in such a way that the largest shadows are build up uniform and flat, without diminishing; [ndr: which] provides a pleasant harmony of light and shadow [ndr: literally: brown]. But this manner of washing, in comparison to the engravers, to afterwards etch or engrave, is nowadays the most frequently used, if such a drawing is well-executed.

concept

term translated by ENTWURF

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition du dessin