HOUTSKOOL (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Het houtsekóól is altyd in gebruik geweest, maar naaderhand het potloot tot ons gekoomen, of bekend geworden zijnde, zo oordeel ik dat veel zuiverder, en wel zo bequaam om te handelen, als het eerste; alzo het zich met kruimmelen van brood, genoegzaam uitvryven laat, wanneer het mals en goed is. Deze twee vind ik de bekwaamste om te Schetzen, alhoewel het potloot, ook uitermaaten goed is om te stellen; doch het houtsekóól, is voor de eerstelingen in het Schetzen, en ’t potloot voor die wat verder zijn, best te gebruiken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] The charcoal has always been used, but when afterwards the pencil arrived or became famous, I judge it to be more pure and just as adequate to handle, as the first; as it can easily be rubbed out with bread crumbs, if it is tender and good. I find these to the most adequate to sketch, although the pencil is also extremely good to compose; but the charcoal is best to be used by the beginners in sketching and the pencil for those who are a bit more advanced.

term translated by REISS-KOHL
term translated by CHARBON

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique du dessin