WELVOEGEND (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

De Koloriet is een samengepaardheid der welvoegende koleuren, by en op elkanderen, in de voornoemde voorwerpen, na de gelegentheid en stand derzelve en hunne hoedanigheid, met de natuur der lucht overeen komende, waar door ons gezicht bevredigd en gerust word.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 267:] The Colouring is a Conjunction of proper Colours in the aforesaid Objects, according to their Situations and Qualities, agreeing with the Nature of the Air in such manner as to repose and please the Eye.

term translated by PROPER
term translated by /

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs