ULTRAMARIJN (adj.)

ULTRAMARIN (deu.) · ULTRAMARINE (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ULTRAMARIN (deu.) · ULTRAMARINE (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

4 sources
6 quotations

Quotation

33 Om dat veel alsoo becladden hun naeckten
Met wit in’t hooghen, en daer in soo dwalen, {Om te wit hooghen vermijden, waer ghewenscht t’Loot-wit so duyr, als edel steenen oft Oltremarijnen.}
Op dat sy voorder sulcx niet meer en maeckten,
Warender eenighe Schrijvers, die haeckten,
Dat het Loot-wit soo duyr waer te betalen,
Als edel schoon steenen, die men moet halen
In verre Landen, van costlijcker mijnen,
Oft also dier als schoon Oltremarijnen.

[D'apres NOLDUS 2008, p. 178:] 33 Parce que beaucoup barbouillaient leurs nus avec des clairs trop blancs, et ainsi se trompaient complètement, et pour que désormais ils ne le fassent plus, certains Auteurs ont souhaité que le blanc de Plomb se paie aussi cher que les belles pierres précieuses qu’on va chercher dans des Pays lointains, dans des mines de prix, ou que le pur bleu d’Outremer. {Pour éviter des clairs trop blancs, il serait souhaitable que le blanc de Plomb soit aussi cher que les pierres précieuses, ou le Bleu d’Outremer.}

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Wit. {1. Loot-wit. 2. Schelp-wit. 3. Schelp-silver.}
Blaeuw. {4. Indigo. 5. Blauw Lack. 6. Blaeuw As. 7. Smalt. 8. Oltermarijn. 9. Lackmoes.}
Geel. {10. Ligte Schijtgeel. 11. Bruyne schijt Geel van verscheyde soorten. 12. Masticot. 13. Geel Oprement. 14. Saffraen. 15. Geel-Besien. 16. Geel Oocker. 17. Guttegom. 18. Rustgeel. 19. Schulp Gout.}
Groen. {20. Spaens groen. 21. Sap groen. 22. Bergh groen. 23. Groene Aerd of Terreverde.}
Root. {24. Fermilioen. 25. Meny. 26. Root Krijt. 27. Roon Oocker of Bruyn root. 28. Lack. 29. Brezilje verf.}
Bruyn. {30. Bruyn Oocker. 31. Bitter, of Root uyt de Schoorsteen. 32. Keulse aerde.}
Swart. {33. Lamp-swart. 34. Been-swart. 35. Wijngaert-swart. 36. Smee-Kool-swart. 37. Oostindische Inct.}
De andere Coleuren nu die in de Verlichterie souden mogen dienen, konnen alle uyt dese boven-genoemde Verwen, door vermengingh getempert en gevonden werden;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] White. {1. Lead White. 2. Flake white. 3. Shell-silver.} Blue. {4. Indigo. 5. Blue Laquer. 6. Blue bice. 7. Smalt. 8. Ultramarine. 9. Litmus.} Yellow. {10. Light Pinck. 11. Brown Pinck. 12. Masticot. 13. Yellow orpiment. 14. Saffron. 15. French berries. 16. Yellow Ocher. 17. Gum bugee. 18. Spruce Oker. 19. Shell-Gold.} Green. {20. Verdigris. 21. Sap Green. 22. Bergh Green. 23. Terraverde.} Red. {24. Vermilion. 25. Red lead. 26. Red Chalk. 27. Red Ocher. Spanish brown. 28. Lake. 29. Brasil.} Brown {30. Brown Ocher. 31. Soot. 32. Collins Earth.} Black {33. Lamp black. 34. Ivory Black. 35. Vine black. 36. Smal-coal black. 37. East India ink.} The other Colours that may be of use in the Illumination, can all be mixed and found from the aforementioned Colours through mixing;

This colour is also cited on pages: part I: 2, 9, 11. In between pages 2 and 3, Goeree inserted a sample sheet, on which the owner of the book could paint the different colours mentioned in the book. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Oltermarijn

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Ultramarine

This paragraph is missing in the English translation. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Men gebruik nevens 't yvoir en Walrus ook uitgebrand lampzwart, maer met beeter geluk gebrande wijngaertkoolen. [...]'t Goudt met andere metalen gemengt, geeft een blaeu schimmel van zich, dat by eenige ver boven den ultramaryn gestelt wort. Maer wonder dunkt het my, dat d' Aeloude Schilders geen blaeuw zouden gehad hebben, als alleen 't geen uit hun Wit en Zwart gemengt wiert, daer onzen Jan van Eik, uitvinder van d' Olyverwe, zoo schoonen lazuer tot zijn wil had, dat toen Coxie zeker zijn stuk kopieerde, daer een blaeuwen mantel van een Mariebeeld in was, hy in 't zelve kleet 32 dukaten aen lazuer verschilderde;[...].

[BLANC J, 2006, p. 354] On utilise également, avec l'ivoire et la corne de morse, du noir de lampe brûlée, ou des charbons de vigne brûlée, si l'on a de la chance. L'or mêlé à d'autres métaux donne un bleu-gris, considéré par certain comme bien supérieur à l'outremer. Mais je pense qu'il est admirable que les peintres anciens n'aient pas eu d'autre bleu que ce qui était mélangé de leur blanc et de leur noir, alors que notre Jan van Eyck, inventeur de la couleur à l'huile, avait un si bel azur à sa disposition, que, lorsque Coxie copia une de ses oeuvres où se trouvait le manteau bleu d'une figure de Marie, il peignit ce même habit de 32 ducats d'azur.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Blaauw.} 13 Tot Blaauw zijn de stoffen van Ultramaryn, smalt, Duitsche en Engelsche as en Indigo dienstig; en dit is ’t al, mijns wetens, datmen tegenwoordig, voor zoo veel de stoffen hier bekent zijn, tot gebruik van nooden heeft;

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {Blue} 13. For blue the pigments ultramarine, smalt, German and English ash, and indigo are used. And that, to my knowledge, is everything necessary for use as far as pigments are known here;

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Derde Hooftverwe. Ultramarijn.} De Kostelijkste blaauwe verwe alhier werd geagt Ultramarijn: […]
{Smalt.} De
Smalt […]
{Duitsche en Engelsche as.} alsmede de
Duitsche en Engelsche as […] {Indigo.} den Indigo, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Third main color: ultramarine} The most costly blue color here is said to be ultramarine, […] {Smalt, German and English ash, indigo} Smalt […] as German and English ash can as well. But indigo […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs