SPIERKUNDE (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

{Wat een Schilder maer, in de konst der ontleeding, behoeft en ook behoort te weten.}
MAer eer wy tot de byzondere meetingen eens menschlijken lichaems toetreen, zoo laet ons eerst dit heerlijk beelt Gods eens ontleeden. De maetschiklijkheit zal veel lichter zijn om te begrijpen, als men de byzonderheden, waer toe menze gebruiken wil, eerst kent. De Ontleeding kunde laet ik de heelmeesters en geneesheeren, maer mijn lessen strekken alleen tot de Schilderkonst. Ik wil u alleen leeren 't geen u noodich om weeten is, dat licht geleert wort, en groot voordeel toebrengt. Ik zal u in 't kort eerst een menschelijk geraemt beschrijven, op dat gy de schets van allerley buigingen der deelen te beter moogt leeren begrijpen. En wat ons verder onderwijs aengaet, ik zal u niet anders als een onbloedige ontleeding voorstellen, en alleen diespieren en musculen aenwijzen, die in 't beweegen der leeden, of rekken of zwellen: en blijven by de waerachtige schilderachtige spierkunde, zonder snijden of villen.

[BLANC J, 2006, p. 139] {Ce qu'un peintre peut et doit toutefois savoir également dans l'art de l'anatomie.} Mais avant que nous n'abordions la question des mesures particulières du corps humain, il convient d'abord de procéder à la dissection de cette noble figure de Dieu. Les proportions seront bien plus faciles à comprendre si nous connaissons préalablement les parties auxquelles on veut les appliquer.[....] Je laisse la connaissance de la dissection aux chirurgiens et aux médecins. Mes leçons ne concernent que l'art de peinture. Je veux simplement vous apprendre ce qui vous est nécessaire de savoir, ce que vous pourrez apprendre aisément et ce qui vous procurera de grands bénéfices. Tout d'abord, je vous décrirai brièvement un squelette humain, afin que vous puissiez mieux apprendre à comprendre le principe des différentes sortes de flexions des parties. Et pour ce qui concerne encore notre enseignement, je ne vous proposerai qu'une dissection dénuée de sang. Je n'indiquerai que les muscles qui s'étirent ou qui gonflent lors du mouvement des membres. Et je me cantonnerai à la vraie myologie pittoresque, sans coupes ni écorchés.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion