MEETKUNDE (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

Wy vinden te Romen en elders blijken genoeg, dat'er een konstige kennis der maetschiklijkheit geweest is. En of wy schoon tot haere onfeylbaere kennis niet en geraken, zoo zal nochtans ons oog keurlijk worden, in 't vermijden der wanstalticheden, die gemeenlijk deur 't naevolgen van de gemeene natuer worden voortgebracht, zoo wy op de waere maetschiklijkheyt beginnen te verlekkeren.

[BLANC J, 2006, p. 138-139] Nous trouvons, à Rome et ailleurs, assez de preuves de l'existence de cette habile connaissance des proportions. Et si nous ne parvenons pas à la connaissance [ndr: des anciens], notre oeil gagnera toutefois en précision, afin d'éviter les laideurs habituellement produites par l'imitation de la nature ordinaire, si nous commençons ainsi à prendre goût aux vraies proportions.

Conceptual field(s)

CONCEPTS ESTHETIQUES → antique
CONCEPTS ESTHETIQUES → nature, imitation et vrai
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion

Quotation

't Geen malkanderen goed doet wil zy, datmen te samen koppelt, en op 't gevoeglijkst by een schikt; en datmen een behoorlijke maetschiklijkheit waerneemt. Zy gebiet in 't ordineeren noch te vrek noch te milt te zijn, maer wil datmen een historie met zijn vereyschte toestel verziet : en zy leert, hoemen 't werk in leeden verdeelen zal; op dat de Hooftzaek zijn behoorlijke grootsheyt hebbe. Wijders wijst zy aen, hoemen de figueren een behaeglijke sprong zal geeven, dat is, datze, 't zy hoog of laeg, met malkanderen een gedaente maeken, die 't oog bevallijk is, en datze, door haere verscheydenheyt onderling schijnen te speelen; en geen walglijke rijen maeken : […]

[BLANC J, 2006, p.327] Elle [ndr: Thalie, muse de l'histoire] souhaite que les choses qui vont bien soient liées ensemble et disposées les unes près des autres le plus convenablement possible; et que l'on y observe les proportions apppropriées. Elle demande dans l'ordonnancement de n'être ni trop dur ni trop doux. Mais elle veut que l'on pourvoit une histoire de [ndr: de manière appropriée]. En outre, elle indique de quelle façon il faut donner aux figures un plaisant contraste, c’est-à-dire comment elles doivent faire les unes avec les autres, qu’elles soient en haut ou en bas [ndr: de la composition], une forme qui apparaissaisse gracieuse à l’œil et de quelle facon elles doivent sembler jouer les unes avec les autres par leur variété, et ne pas former de dégoûtantes rangées.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → proportion
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Gelyk het Alphabet of kennis der Letteren, de eerste Inleidinge van de Letterkonst is, zo is desgelijks de Meetkunde het eerste beginzel die ons tot de Teekenkonst geleid, buiten de welke het gantsch onmoogelyk is, om daar toe, zoo wel als tot andere Konsten of weetenschappen, te geraaken.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Like the alphabet or the knowledge of the letters is the first introduction to Literature, similarly Geometry is the first principle that leads us to the Art of Drawing, without which it is completely impossible to reach it, or the other Arts or sciences.

term translated by GEOMETRIE
term translated by GÉOMÉTRIE

Conceptual field(s)

L’ARTISTE → règles et préceptes