FYSIONOMIE (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Wat aangaat eenige afbeeldzels der Phisionomie, dezelve zouden wy mede hier ingevoegd hebben, maar alzo onlangs een fraay boekje, van de Hr. Le Brun geschreeven, en door F: de Kaarsgieter vertaald, daar van in 't licht gekomen is, vinden wy niet noodzakelyk daar verder af te melden, maar wyzen de Konstoeffenaars en beminnaars derzelve daar na toe, alzo het een nut en dienstig boek is, niet alleen voor Schilders, Beeldhouwers en Plaatsnyders; maar ook voor Dichters, Historieschryvers en andere.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 132:] Quant aux exemples qu’on auroit pu demander ici de l’expression des différentes passions, nous renvoyons au livre de M. Le Brun, qui non-seulement est de la plus grande utilité pour les peintres, les sculpteurs & les graveurs, mais encore pour les poètes & les historiens même.

term translated by PHYSIOGNOMY
term translated by PHYSIOGNOMIE

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → expression des passions