BORSTEL (n. m.)

BORST (deu.) · BROSSE (fra.) · BRUSH (eng.) · PENICILLUS (lat.) · PINSEL (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
BORST (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

{...} Neem dan vry borstels, die een hand vullen, en laet yder streek 'er een zijn, en de verwen op veel plaetsen byna onvermengt leggen; want de hoogte en de dikheit der lucht zal veel dingen smeltende vertoonen [...].

[BLANC J, 2006, p. 370] Prenez alors des brosses qui tiennent dans la main. Séparez chaque touche. Posez des couleurs à de nombreux endroits, presque sans les mélanger : si de nombreuses choses paraissent criardes vues de près, la hauteur et l’épaisseur de l’air les fondront les unes dans les autres.

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

{Drijerley gereetschap.} Die dan nu lust heeft, oeffene op ons gebaande veld zijne gaven van de nature en konst, herneme daarom in de hand naar vereisch van ’t werk Penseelen, Borstelen en Visschen. Men schildert in ’t kleen, of groot en rouwer, en men verdrijft de verwen zagt in een, tot ’t eerste zijn de Penseelen, tot het tweede de Borstelen, en tot het laatste de Visschen bequaam.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Three types of tools} A person eager to begin can now exercise his natural and acquired talents on our prepared surface, and so should take in his hand, depending on what the work requires, soft hair brushes, bristle brushes, and fitches. One paints small and delicately or large and more roughly, and gently blends the colors together; for the first of these activities soft hair brushes are best suited, for the second bristle brushes, and for the last fitches.

Beurs distinguishes between three types of brushes: penseel, borstel and Vissch(en). [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

{Borstelen, en haar gebruik.} De Borstelen, als ligt te verstaan is, zijn meest gebruikelijk in groote werken; die zagst zijn van hair, rekent die vry voor de alderbeste; enge kont’ er de logten en gronden in groote landschappen mede aansmeeren, naar vereisch der zelve wat grooter of kleender van soorte gebruikende, gelijk dit zig mede van selfs wel leeren zal.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Bristle brushes and their use} Bristle brushes, as one would expect, are most commonly used in large works. Consider the ones with the softest hair to be the very best. With them you can spread out sky and grounds in large landscapes, using larger or smaller types depending on what is needed, as will also become self-evident.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils