VISSCHEN (n.)

TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
FISCH (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

{Drijerley gereetschap.} Die dan nu lust heeft, oeffene op ons gebaande veld zijne gaven van de nature en konst, herneme daarom in de hand naar vereisch van ’t werk Penseelen, Borstelen en Visschen. Men schildert in ’t kleen, of groot en rouwer, en men verdrijft de verwen zagt in een, tot ’t eerste zijn de Penseelen, tot het tweede de Borstelen, en tot het laatste de Visschen bequaam.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Three types of tools} A person eager to begin can now exercise his natural and acquired talents on our prepared surface, and so should take in his hand, depending on what the work requires, soft hair brushes, bristle brushes, and fitches. One paints small and delicately or large and more roughly, and gently blends the colors together; for the first of these activities soft hair brushes are best suited, for the second bristle brushes, and for the last fitches.

Beurs distinguishes between three types of brushes: penseel, borstel and Vissch(en). [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils

Quotation

{Visschen en haar gebruik.} Wat nu voor ’t laatst de Visschen aangaat, men mag de zagste buiten twijfel wel voor de beste houden, en zy worden gebruikt, om de verwen, alsze tegen elkanderen behoorlijk geschikt zijn, te verdryven, zagt en donzig in elkanderen te mengen; op dat het leven op ’t zoetste en natuurlijkste werde nagebotst

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Fitches and their use} As for the last of them, the fitches, the softest ones can without doubt be considered the best, and they are used to blend the colors—if they go reasonably well together—into a soft and velvety mix, so that nature is imitated in the sweetest and most natural way.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → outils