NA ADVENANT (expr.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

{Inleydinge, en ordre.} Na datwe de logten, landschappen, wateren, visschen, en gevogelte hebben verhandelt; die men ten meerendeele voor zig kan hebben, als het stilleven; zoo gaanwe ons nu tot enkel stilleven overgeeven, ’t welk, hoewel het gemakkelijker in ’t gemeen gereekent word; nogtans ons de voornaamste en swaarder voorwerpen leeren zal, daar aan een Schilder vry werk genoeg zal vinden; om behoorlijk te vertoonen.
{Inhout deezes Hooftdeels.} Daar zijn veele lichchaamen, die hoewel gants verscheiden van aard; nogtans de zelve verwen hebben, als hair, van veelerhande koleur, vertoont zig in vrugten in stroo, schuiren, steen, scheepen, en diergelijke dingen openbaar: waarom ons voornemen is, daar onder hier alles te voldoen, dat derwaarts kan gebragt worden; verzeekert, dat een Schilder nu al heeft leeren geeven en neemen, en verstaat hoe hy na advenant; dag, schaduwe en weertsteutinge en ’t hoogste ligt temperenzal; gelijk uit veelerhande voorbeelden van ’t eerste deel kennelijk is.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {Introduction and order of topics} Having dealt with sky, landscapes, water, fish, and birds, which can for the most part be observed directly, like the still life, we now devote ourselves to the still life proper. Although it is generally considered easier, it will nevertheless teach us about the most important and more difficult subjects, which will give a painter work aplenty if he wants to render them properly. {Contents of this chapter} There are many totally different objects that nevertheless have the same colors. The many colors of hair, for example, also appear in fruits, straw, barns, stone, ships, and similar things. For this reason we intend a thorough discussion of hair to be sufficient, being assured that a painter has already learned to give and take, and understands how he should mix colors in accordance with the lit side, shadows, and reflections and highlights, as was illustrated with examples of many kinds in the first part of this treatise.

In the German translation, this term is described as: 'nach Propertie oder Gleichmässigkeit'. [MO]

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs