CINNABER (n.)

CINABRE (fra.) · CINNABAR (eng.) · ZINNOBER (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · ZINNOBER (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

ONder de Roode Verwen en is gheen soo schoon dan den Cinober, ofte Fermilioen; het selve vintmen meest altijdt fijn gevreven en droogh. Men tempert het mede met Gom-water, en leyt daer mede allerhande Kleeden aen, doch niet te dick, want het is een stercke Verwe; (…) de Fermilioen wert oock in Lijf-Verwe of Cornatie tot de Naeckten, doch soberlijck ghebruyckt, alswe op sijn plaetse sullen leeren.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of the red colours: their preparation, mixing and use. Vermilion. Amongst the Red Colours none is as beautiful as Cinnabar or Vermilion; one can always find it grinded finely and dry. It is tempered with Gum-Water, and all sorts of Clothing are build up with it, yet not too thickly, because it is a strong Colour; (…) Vermilion is also used in the Carnation of Nudes, yet used modestly, as we will learn later.

fermilioen

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs