LAK

TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
LACK (deu.) · LAKE (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
4 quotations

Quotation

Wit. {1. Loot-wit. 2. Schelp-wit. 3. Schelp-silver.}
Blaeuw. {4. Indigo. 5. Blauw Lack. 6. Blaeuw As. 7. Smalt. 8. Oltermarijn. 9. Lackmoes.}
Geel. {10. Ligte Schijtgeel. 11. Bruyne schijt Geel van verscheyde soorten. 12. Masticot. 13. Geel Oprement. 14. Saffraen. 15. Geel-Besien. 16. Geel Oocker. 17. Guttegom. 18. Rustgeel. 19. Schulp Gout.}
Groen. {20. Spaens groen. 21. Sap groen. 22. Bergh groen. 23. Groene Aerd of Terreverde.}
Root. {24. Fermilioen. 25. Meny. 26. Root Krijt. 27. Roon Oocker of Bruyn root. 28. Lack. 29. Brezilje verf.}
Bruyn. {30. Bruyn Oocker. 31. Bitter, of Root uyt de Schoorsteen. 32. Keulse aerde.}
Swart. {33. Lamp-swart. 34. Been-swart. 35. Wijngaert-swart. 36. Smee-Kool-swart. 37. Oostindische Inct.}
De andere Coleuren nu die in de Verlichterie souden mogen dienen, konnen alle uyt dese boven-genoemde Verwen, door vermengingh getempert en gevonden werden;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] White. {1. Lead White. 2. Flake white. 3. Shell-silver.} Blue. {4. Indigo. 5. Blue Laquer. 6. Blue bice. 7. Smalt. 8. Ultramarine. 9. Litmus.} Yellow. {10. Light Pinck. 11. Brown Pinck. 12. Masticot. 13. Yellow orpiment. 14. Saffron. 15. French berries. 16. Yellow Ocher. 17. Gum bugee. 18. Spruce Oker. 19. Shell-Gold.} Green. {20. Verdigris. 21. Sap Green. 22. Bergh Green. 23. Terraverde.} Red. {24. Vermilion. 25. Red lead. 26. Red Chalk. 27. Red Ocher. Spanish brown. 28. Lake. 29. Brasil.} Brown {30. Brown Ocher. 31. Soot. 32. Collins Earth.} Black {33. Lamp black. 34. Ivory Black. 35. Vine black. 36. Smal-coal black. 37. East India ink.} The other Colours that may be of use in the Illumination, can all be mixed and found from the aforementioned Colours through mixing;

This colour is also cited on pages: part I: 3, 23; part II: 6, 8, 10, 11, 12, 18, 28, 30, 37, 40, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58. In between pages 2 and 3, Goeree inserted a sample sheet, on which the owner of the book could paint the different colours mentioned in the book. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Lack

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Lacquer.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Rood.} 11 Tot Rood nu gebruikenze vermilioen, bruin-rood en verscheyde lakken, als Florentynsche en Haarlemse, en kogellak, en gedistilleerde meny.
12 De
Florentynsche lak werd van cochenille gemaakt, en van des zelfs overschot, daar rooze-rood werd onder gemengt, de Haarlemse. De kogellak werd bereid van brasilyhout gekookt, daar kryt in gesmeten werd, en dan tot kogelen gemaakt. [...]

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {Red} 11. For red they use vermilion, red-brown, and various lakes, such as Florentine and Haarlem lake, also brazilin and distilled red lead. 12. Florentine lake is made of cochineals, and Haarlem lake by mixing the clippings of this with rose-red. Brazilin is prepared from brazilwood boiled with chalk thrown in, which is then made into pellets.

Beurs distinguishes between Florentynsche and Haarlemse lak, as well as kogellak. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Wij komen dan tot de Tweede hooftverwe, namentlijk het rood, welkers stoffen wy gaan vervolgen.
{Tweeden Hooftverwe, Vermilioen.} ’T
Vermilioen […]
{Bruin-rood.} ’T
Bruinrood […]
{Lak.} De beste
Lak is d’opregte Florentijnsche, van Cochenille gemaakt, […]
{Gedestilleerde Menij.} De
Gedisitileerde Meny […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] We now come to the second main color, namely red, and will proceed to its pigments. {Second main color: vermilion} Vermilion […] {Red-brown}The best red-brown […] {Lake} The best lake is the genuine Florentine variety, made from cochineal; […] {Distilled red lead} […]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs