STILLEVEN (n. n.)

NATURE MORTE (fra.) · STILLES DING (deu.) · STILLIEGENDES WERCK (deu.) · STILL-LEBEN (deu.) · STILL-LIEGENDE SACHEN (deu.) · STILL LIFE (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
STILLES DING (deu.) · STILLIEGENDES WERCK (deu.) · STILL-LEBEN (deu.) · STILL LIFE (eng.) · UNBEWEGLICH (deu.)
POUY, Léonard, « NATURE MORTE », dans HECK, Michèle-Caroline (éd.), LexArt. Les mots de la peinture (France, Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, 1600-1750) [édition anglaise, 2018], Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2018, p. 337-341.

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
6 quotations

Quotation

{Inleydinge, en ordre.} Na datwe de logten, landschappen, wateren, visschen, en gevogelte hebben verhandelt; die men ten meerendeele voor zig kan hebben, als het stilleven; zoo gaanwe ons nu tot enkel stilleven overgeeven, ’t welk, hoewel het gemakkelijker in ’t gemeen gereekent word; nogtans ons de voornaamste en swaarder voorwerpen leeren zal, daar aan een Schilder vry werk genoeg zal vinden; om behoorlijk te vertoonen.
{Inhout deezes Hooftdeels.} Daar zijn veele lichchaamen, die hoewel gants verscheiden van aard; nogtans de zelve verwen hebben, als hair, van veelerhande koleur, vertoont zig in vrugten in stroo, schuiren, steen, scheepen, en diergelijke dingen openbaar: waarom ons voornemen is, daar onder hier alles te voldoen, dat derwaarts kan gebragt worden; verzeekert, dat een Schilder nu al heeft leeren geeven en neemen, en verstaat hoe hy na advenant; dag, schaduwe en weertsteutinge en ’t hoogste ligt temperenzal; gelijk uit veelerhande voorbeelden van ’t eerste deel kennelijk is.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] {Introduction and order of topics} Having dealt with sky, landscapes, water, fish, and birds, which can for the most part be observed directly, like the still life, we now devote ourselves to the still life proper. Although it is generally considered easier, it will nevertheless teach us about the most important and more difficult subjects, which will give a painter work aplenty if he wants to render them properly. {Contents of this chapter} There are many totally different objects that nevertheless have the same colors. The many colors of hair, for example, also appear in fruits, straw, barns, stone, ships, and similar things. For this reason we intend a thorough discussion of hair to be sufficient, being assured that a painter has already learned to give and take, and understands how he should mix colors in accordance with the lit side, shadows, and reflections and highlights, as was illustrated with examples of many kinds in the first part of this treatise.

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte

Quotation

{Metallen.} Onder ’t stilleven hebben de metallen geen kleene plaatze deeze zijn veelerhande: maar de byzonderste en die glad gemaakt en bereid, gelijkze meest den Schilderen te pas koomen, zullenwe alleen beschrijven in haare koleuren: van goud, geelkoper, silver, staal, yzer, loot, en tin handelende.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Metals} Under the topic of the still life metals occupy an important place. They are of many kinds, but the most striking ones are polished smooth. Since these are the ones most relevant for painters we will describe them only in their colors of gold, brass, silver, steel, iron, lead, and pewter.

In this paragraph, Beurs discusses how to paint different types of metal in still life paintings. [MO]

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte

Quotation

Verklaarende het Stilleven van Boom, Herfsten en Aardvrugten. Eerste hooftdeel: Van de Druiven, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] Fifth Book: Explaining the Still Life with fruits and vegetables. First Chapter: Of grapes

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte

Quotation

Doch voor af moeten wy eerst het woord Stilleven verklaaren; zynde zo veel te zeggen als onbeweegelyke, of zielelooze dingen, als bloemen, vruchten, goud, zilver, hout, steen, muziekinstrumente […] Doch men dient dit voor af te weeten, waar in een schoon en konstig Stilleven bestaat: want het is niet genoeg, dat zodanig een Stuk natuurlyk en wel is geschilderd. De verkiezing is noch veel meer: die bekoort en voldoet de zinnen der aanschouwers, en maakt den Meester roemruchtig. Men moest wel beroofd van zinnen, of van gering verstand zyn, indien men wilde denken dat verlepte en verdorde bloemen iemand zouden konnen behaagen, al waar het in't leeven zelve […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol.2, p. 474:] […] Je crois qu’il est nécessaire de dire aussi quelque chose de la nature morte pour ceux qui choisissent cet espèce de travail, dont le but est de rendre tous les objets inanimés, tels que fleurs, fruits, vases, ustenciles & instrumens de musique […]. Car il ne suffit pas que cs objets soient rendus d’une manière vraie et belle, il faut aussi savoir faire un choix de ce qui peut flaetter l’œil pour le disposer de la manière la plus avantageuse. Ainsi, par exemple, on se gardera bien de prendre des fleurs fanées & flétries, ou des fruits encore verts ou déjà passés, sous prétexte de faire contraste avec le reste, ou de donner vie au tableau ; & il en est de même de tous les autres objets.. [….]

term translated by STILL LIFE
term translated by STILLIEGENDES WERCK

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte

Quotation

Wy stellen ook vast, dat geene voorwerpen, in de Stillevens te pas gebragt, minder dan levensgroot mogen verbeeld worden. Het voegt ook niet, en het is tegens de natuur en de waare eigenschap van de Stillevens strydende, in een van alle de voornoemde verkiezingen eenige gekoleurde verbeeldingen of doorzicht te vertoonen, noch binnen noch buiten, dat 's te zeggen, landschap of architectuur, als mede geene levendige schepselen […] Ik zeg dan, dat men alleenlyk de diepte, min of meer, met een behangsel, gordyn, of basreléve van hout of steen, van zodanig een koleur en tint, zal vertoonen als tot welstand van het algemeen schikt: het een wat somber, het ander wat lichter. By bloemen past geen witte, geele, noch roode achtergrond, maar sombergraauw […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, 475-476:] Je regarde aussi comme un principe certain qu’il n’est pas permis de représenter les objets de nature morte moins grands que nature. C’est de même pécher contre les règles que de se servir, dans la représentation des différents objets de nature morte […] de perspectives ou de fonds coloriés, soit ouverts soit fermés ; c’est-à-dire, paysage ou architecture, ainsi que des êtres vivants […]. Je dis donc qu’il faut prendre pour fond de pareils sujets une tenture, un rideau ou un bas-relief de bois, de marbre ou de pierre, de la couleur & du ton qu’on jugera convenable pour obtenir un bon-ensemble. Les fleurs ne veulent pas de fond blanc, jaune ou rouge, mais du gris sombre […]

term translated by STILL LIFE
term translated by STILLIEGENDES WERCK
term translated by UNBEWEGLICH

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte

Quotation

HOewel wy hier voor gezegt hebben, dat de vermaarde Kalf in de Stillevens boven anderen heeft uitgemunt, heeft hy nochtans, zo min als zyne voorgangers en navolgers, reden van zyne verbeeldingen weeten te geeven waarom hy dit of dat vertoonde: maar slegts het geen hem in den zin schoot […] verbeeld, zonder eens zyne gedachten te hebben laaten gaan om iets van belang voort te brengen daar een byzondere zin in stak, of 't geen ergens op toegepast kon worden. Echter om te toonen dat zulks, zo wel als in andere verbeeldingen, doenlyk is, zal ik eenige Tafereelen of Stillevens, op byzondere persoonen toegepast, opstellen, en alhier na malkanderen laaten volgen.

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol.2, p. 484:] Quoique j’aie dit plus haut que Kalf s’est rendu célèbre par ses tableaux de nature morte, il n’est pas moins vrai que ni lui, ni ses prédécesseurs & ses successeurs n’ont jamais su rendre raison des objets qu’ils ont représentés ; & qu’il n’a pris que ce qui lui venoit à l’esprit, ou ce qui lui tomboit sous les yeux, sans songer à donner le moindre sens à ces objets. Je pense donc qu’il ne pourra qu’être agréable au jeune artiste de trouver ici quelques exemples qui lui prouveront qu’il n’est pas impossible de donner aux tableaux de nature morte un sens allégorique applicable à certaines personnes en particulier. […]

term translated by STILL LIFE
term translated by STILLES DING

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte