BLOEMSTUK (n. n.)

BLUMEN-CONTRAFÄT (deu.) · BLUMEN-STUCK (deu.) · FLEUR (fra.) · FLOWER-PIECE (eng.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
BLUMEN-STUCK (deu.) · FLOWER-PIECE (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
2 quotations

Quotation

{Wat zijn stuk in alles aan te leggen noodwendig.} Als een Schilder dit niet weet, zal zijn werk hem meester werden, en van de natuure afwijkende overhoop leggen, zonder sterk en flaauw, nabyheid en verheid behoorlijk te konnen verkrijgen.
{De ordre is verscheiden na de zaaken.} Men kan wel bevroeden, dat alle zaaken juist niet eveneens willen zijn behandelt, zommige die weinige veranderinge van verheid en nabyheid hebben, kan men op de kragt van de inbeeldinge door de gewoonte gevestigt, laten afloopen; maar nogtans niet in den aanvang van zijn konst-oeffeninge, zommige stukken hebben veele verschieten en gronden, als landschappen; daar ook de logt van onder (na de landschappen) na boven getempert worden, daar zijn bloemstukken, die veelerhanden en wonderlijke mengelingen van bloem en loof hebben; daar zijn kameren en beelden daar in, ook wel om geschiedenissen afte schilderen: die een Leerling ligt versetten; als zy in zijn ordre van aanleggen niet vast en is.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Proper application of everything is necessary} If a painter does not know these things, he will lose control of his work, which will be chaotic and deviate from nature, having no balance of intense and subdued, nearness and distance. {Different subjects require different orders} As one can imagine, not all subjects should be treated in the same way. For some, with little difference in distances, one can simply rely on imagination as established by habit—but not when one is beginning to practice art. Some pieces have many gradations of distance and grounds, such as landscapes, where sky must also be applied in shades from the lower part (adjacent to the landscape) upward. There are also floral pieces with many amazing combinations of blossoms and leaves. There are interior scenes with human figures, also needed for historical paintings. All these can easily confuse a pupil who is not well versed in the order of application.

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte

Quotation

Drie dingen zyn'er dan voornaamentlyk die een Bloemstuk goed maaken; te weeten eerstelyk, schoone en uirgeleezene bloemen; ten tweeden, een goede schikking en harmonie; en ten darden, een zuivere en malsse penceel. Wat ik nu met het eerste meen, is dat de bloemen in grootte en schoonheid uitmunten, of in achting zyn, en geen slegte of gemeene. Wat ik met het tweede verstaa, is dat de bloemen, het zy leggende of staande, altyd hunne eigene hoedanigheid en forme behouden […]dat de schoonste en aanzienlykste het meeste gezag hebben: en dat de eene by de andere gevoegd, een aangenaame vermenging van koleur doet voortkomen, welke het oog behaagt en voldoet […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p. 589:] Il y a trois choses essentiellement nécessaires dans un bon tableau de fleurs ; savoir, 1° le choix des plus belles fleurs ; 2° une bonne disposition & une agréable harmonie ; 3°un pinceau délicat & moëlleux ; c’est-à-dire, que les fleurs ne doivent pas être communes, petites & vilaines ; mais belles, grandes & rares, ou du moins estimées ; soit qu’on les arrange dans une corbeille, ou qu’on les place droites dans un vase, elles doivent toujours conserver leurs qualités & leurs formes […]. Il faut aussi que les plus belles occupent la principale place, & puissent faire le plus d’effet ; de sorte que par un heureux mêlange, les unes servent à augmenter la beautés des autres, & qu’il résulte une belle harmonie qui satisfasse l’œil […].

term translated by FLOWER-PIECE
term translated by BLUMEN-STUCK

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte