BLOEMPOT (n. m.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

{Reden van behandelinge.} ’t Kleen gevleugelte daar Goedart, Swammerdam, Blankaart en andere van geschreeven hebben, kan door eigene opzaamelinge met ‘er tijd, om na te schilderen, in meenigte worden verkreegen: de beste van kolorijt zijn in ons land, zoo veel my bekent is.
Zy brengen groot cieraad aan bloempot en fruitstukken toe, waarom, hoewel men haar uit de verklaarde bloemen en vogelen zou konnen leeren temperen, wy van eenige voornamen den Leerling wat korter en klaarderligt zullen toebrengen, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Reason for this discussion} Large numbers of the small winged creatures described by Goedart, Swammerdam, Blankaart, and others can gradually be collected by oneself for the purpose of painting them. The most colorful ones can be found in our country, as far as I know. {Subjects of this chapter} They greatly embellish floral and fruit pieces, which is why—even though one could learn how to mix their colors from the instructions for flowers and birds—we will give the pupil a briefer and clearer explanation of a few important ones.

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → nature morte