OPTIEK (n. f.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Het woord Plafonds is een Fransch woord, en betekent een platte of efsene grond, bekwaam om met plank of doek bekleed te worden, ten einde daar zodanige verbeeldingen of cieraaden op te schilderen, of te boetseeren, als men goed oordeelt, meest bestaande in geschiedenissen met vliegende beelden, luchten met vogels, bloemen, en meer andere dingen: doch de regte meening van het woord Plafonds is eigentlyk in zyne zinbetekening een Zoldering, zo van zaalen, kamers, tempels of gaanderyen, ja alles wat boven het hoofd hangt, en paralel of gelyklynig met de grond is. Zodanige Zolderstukken werden Optiek genaamd, om die reden dat ze van een bepaalden afstand moeten gezien worden, waar buiten zy zich onvermydelyk misstallig vertoonen, gelyk wy hier na zullen aanwyzen.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 450:] The Word (Plafond) is French, and signifies a flat or level Superficies, fit to be covered with Boards or Cloth, whereon to paint or plaister such Representations or Ornaments as we think proper, consisting mostly of Histories of flying Figures, Skies with Birds, Flowers, and many other Things : But the true Sense of the Word (Plafond) imports, A Cieling of Halls, Apartments, Temples or Galleries, even all that hangs over-head and is parallel with the Ground. Such Pieces are called Optical, because they must be viewed from an assigned Distance, without which, they unavoidably appear mis-happen, as we shall hereafter see.

term translated by OPTICAL
term translated by OPTISCH

Conceptual field(s)

PEINTURE, TABLEAU, IMAGE → définition de la peinture
EFFET PICTURAL → perspective