LANDSCHAPSCHILDERIJ (n. n. - f.)

LANDSCAPE (eng.) · LANDSCHAFT (deu.) · LANDSCHAFT-GEMÄHL (deu.) · LANDSCHAFT-MALEREI (deu.) · PAYSAGE (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
PAYSAGE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
LANDSCAPE (eng.) · LANDSCHAFT-MALEREI (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

LAat ons nu eens verder gaan, om de voornaamste hoedanigheden, en eigenschappen, die tot een goed Landschapschildery vereischt worden, naauwkeuriger te overweegen. Ik meen, dat het zelve bestaat in een goede schikking der ongelyke voorwerpen, zo in de stoffe, gedaanten en vormsel, als in de koleur; en in de twede plaatse, de getallen en koppeling derzelve; ten derden, in een goede schikking van het licht.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p. 271:] […] considering the principal Qualities and Properties required in a fine Landskip : These, in my Opinion, consist 1. In a Good Disposition of the irregular Objects, as well with respect to their Matter, Shape and Form, as their Colour. 2. In the Number and grouping them. 3. In a good ordering of the Light.

term translated by LANDSCAPE
term translated by LANDSCHAFT-MALEREI

Conceptual field(s)

GENRES PICTURAUX → paysage