AS (n. f.)

ASCH (deu.) · ASCUS (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
ASCH (deu.) · ASCUS (deu.) · BICE (eng.) · BLUE BICE (eng.) · HIMMELBLAU (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

3 sources
5 quotations

Quotation

48 Op Winckel werckende met ander knechten,
Staend’ onder een Chaert, om niet te crackeelen,
Al waert ghy den besten, wilt met den slechten
Helpen onderhouden Winckels gherechten,
Hebt acht op Meesters Pallet en Pinceelen,
Op vaghen, bereyden, doecken, panneelen
Fijn verwen wrijven, op reyn houden passen,
Niet te veel temperen, smalten, noch assen.

[D'après NOLDUS 2008, p. } 48 Si vous travaillez dans un Atelier avec d’autres apprentis soumis à une Charte stipulant : pas de querelles, ne dédaignez pas, même si vous étiez le premier, d’entretenir avec les moins forts les outils du Métier. Faites attention à la Palette et aux Pinceaux du Maître appliquez-vous à bien nettoyer et préparer toiles et panneaux, à finement broyer les couleurs, sans les salir, et à ne point trop tempérer les smalts et les cendres.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Wit. {1. Loot-wit. 2. Schelp-wit. 3. Schelp-silver.}
Blaeuw. {4. Indigo. 5. Blauw Lack. 6. Blaeuw As. 7. Smalt. 8. Oltermarijn. 9. Lackmoes.}
Geel. {10. Ligte Schijtgeel. 11. Bruyne schijt Geel van verscheyde soorten. 12. Masticot. 13. Geel Oprement. 14. Saffraen. 15. Geel-Besien. 16. Geel Oocker. 17. Guttegom. 18. Rustgeel. 19. Schulp Gout.}
Groen. {20. Spaens groen. 21. Sap groen. 22. Bergh groen. 23. Groene Aerd of Terreverde.}
Root. {24. Fermilioen. 25. Meny. 26. Root Krijt. 27. Roon Oocker of Bruyn root. 28. Lack. 29. Brezilje verf.}
Bruyn. {30. Bruyn Oocker. 31. Bitter, of Root uyt de Schoorsteen. 32. Keulse aerde.}
Swart. {33. Lamp-swart. 34. Been-swart. 35. Wijngaert-swart. 36. Smee-Kool-swart. 37. Oostindische Inct.}
De andere Coleuren nu die in de Verlichterie souden mogen dienen, konnen alle uyt dese boven-genoemde Verwen, door vermengingh getempert en gevonden werden;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] White. {1. Lead White. 2. Flake white. 3. Shell-silver.} Blue. {4. Indigo. 5. Blue Laquer. 6. Blue bice. 7. Smalt. 8. Ultramarine. 9. Litmus.} Yellow. {10. Light Pinck. 11. Brown Pinck. 12. Masticot. 13. Yellow orpiment. 14. Saffron. 15. French berries. 16. Yellow Ocher. 17. Gum bugee. 18. Spruce Oker. 19. Shell-Gold.} Green. {20. Verdigris. 21. Sap Green. 22. Bergh Green. 23. Terraverde.} Red. {24. Vermilion. 25. Red lead. 26. Red Chalk. 27. Red Ocher. Spanish brown. 28. Lake. 29. Brasil.} Brown {30. Brown Ocher. 31. Soot. 32. Collins Earth.} Black {33. Lamp black. 34. Ivory Black. 35. Vine black. 36. Smal-coal black. 37. East India ink.} The other Colours that may be of use in the Illumination, can all be mixed and found from the aforementioned Colours through mixing;

Blauwe As is the same as Ascus. This colour is also cited on pages: part I: 2, 9, 11, 50; part II: 4, 5, 6, 18, 19, 21, 32, 41, 46, 47, 54, 57. In between pages 2 and 3, Goeree inserted a sample sheet, on which the owner of the book could paint the different colours mentioned in the book. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Blaeuwen Ascus

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Blue ascus

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Blaauw.} 13 Tot Blaauw zijn de stoffen van Ultramaryn, smalt, Duitsche en Engelsche as en Indigo dienstig; en dit is ’t al, mijns wetens, datmen tegenwoordig, voor zoo veel de stoffen hier bekent zijn, tot gebruik van nooden heeft;

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {Blue} 13. For blue the pigments ultramarine, smalt, German and English ash, and indigo are used. And that, to my knowledge, is everything necessary for use as far as pigments are known here;

Beurs distinguishes between Duitsche and Engelsche as. As is presumably the same colour as ascus. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Derde Hooftverwe. Ultramarijn.} De Kostelijkste blaauwe verwe alhier werd geagt Ultramarijn: […]
{Smalt.} De
Smalt […]
{Duitsche en Engelsche as.} alsmede de
Duitsche en Engelsche as […] {Indigo.} den Indigo, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Third main color: ultramarine} The most costly blue color here is said to be ultramarine, […] {Smalt, German and English ash, indigo} Smalt […] as German and English ash can as well. But indigo […]

Again, Beurs distinguishes between Duitsche and Engelsche as. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs