GROENE AARDE (n. f.)

TERRA VERDE (deu.) · TERRE VERTE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
/ · TERRA VERDE (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

Wit. {1. Loot-wit. 2. Schelp-wit. 3. Schelp-silver.}
Blaeuw. {4. Indigo. 5. Blauw Lack. 6. Blaeuw As. 7. Smalt. 8. Oltermarijn. 9. Lackmoes.}
Geel. {10. Ligte Schijtgeel. 11. Bruyne schijt Geel van verscheyde soorten. 12. Masticot. 13. Geel Oprement. 14. Saffraen. 15. Geel-Besien. 16. Geel Oocker. 17. Guttegom. 18. Rustgeel. 19. Schulp Gout.}
Groen. {20. Spaens groen. 21. Sap groen. 22. Bergh groen. 23. Groene Aerd of Terreverde.}
Root. {24. Fermilioen. 25. Meny. 26. Root Krijt. 27. Roon Oocker of Bruyn root. 28. Lack. 29. Brezilje verf.}
Bruyn. {30. Bruyn Oocker. 31. Bitter, of Root uyt de Schoorsteen. 32. Keulse aerde.}
Swart. {33. Lamp-swart. 34. Been-swart. 35. Wijngaert-swart. 36. Smee-Kool-swart. 37. Oostindische Inct.}
De andere Coleuren nu die in de Verlichterie souden mogen dienen, konnen alle uyt dese boven-genoemde Verwen, door vermengingh getempert en gevonden werden;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] White. {1. Lead White. 2. Flake white. 3. Shell-silver.} Blue. {4. Indigo. 5. Blue Laquer. 6. Blue bice. 7. Smalt. 8. Ultramarine. 9. Litmus.} Yellow. {10. Light Pinck. 11. Brown Pinck. 12. Masticot. 13. Yellow orpiment. 14. Saffron. 15. French berries. 16. Yellow Ocher. 17. Gum bugee. 18. Spruce Oker. 19. Shell-Gold.} Green. {20. Verdigris. 21. Sap Green. 22. Bergh Green. 23. Terraverde.} Red. {24. Vermilion. 25. Red lead. 26. Red Chalk. 27. Red Ocher. Spanish brown. 28. Lake. 29. Brasil.} Brown {30. Brown Ocher. 31. Soot. 32. Collins Earth.} Black {33. Lamp black. 34. Ivory Black. 35. Vine black. 36. Smal-coal black. 37. East India ink.} The other Colours that may be of use in the Illumination, can all be mixed and found from the aforementioned Colours through mixing;

This colour is also cited on pages: part I: 2, 21. In between pages 2 and 3, Goeree inserted a sample sheet, on which the owner of the book could paint the different colours mentioned in the book. [MO]

terreverde

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Voor eerst is er dan het Bergh-Groen (…) Engels-Groen (…) Sever-Groen komt met desen in allen over een. De Groene Aerde ofte Terreverd, wort inde Verlichterie om sijn onplaysant Coleur niet gebruyckt, soo dat wy achten niet noodigh te zijn yets meer vande Groenen te seggen, ghemerckt die d’een uyt d’ander, daer-en-boven uyt Blaeuw en Geel te samen gemenght, in ontelbare verschillige Coleuren konnen getempert en door Wit, of Geel na begeeren ge-aert werden.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of the green colours: their preparation, mixing and use, according to the different types. Different greens. Firstly there is bergh green […] verditor […] seder green is similar to these in all ways. Green Earth or Terraverde, is not used in the Illumination because of its unpleasant Colour, which is why we do not think it is necessary to say anything more about the Greens, seen that they are mixed the one from the other and moreover mixed together from Blue and Yellow in innumerable different Colours and adjusted with White or Yellow as desired.

For the translation of the names of the different types of green, I have used the translation from the English translation (1674). [MO]

terreverd

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs