INDIGO (adj.)

INDIGO (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
INDIGO (deu.) · INDIGO (eng.) · INDISCH BLAU (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
4 quotations

Quotation

Wit. {1. Loot-wit. 2. Schelp-wit. 3. Schelp-silver.}
Blaeuw. {4. Indigo. 5. Blauw Lack. 6. Blaeuw As. 7. Smalt. 8. Oltermarijn. 9. Lackmoes.}
Geel. {10. Ligte Schijtgeel. 11. Bruyne schijt Geel van verscheyde soorten. 12. Masticot. 13. Geel Oprement. 14. Saffraen. 15. Geel-Besien. 16. Geel Oocker. 17. Guttegom. 18. Rustgeel. 19. Schulp Gout.}
Groen. {20. Spaens groen. 21. Sap groen. 22. Bergh groen. 23. Groene Aerd of Terreverde.}
Root. {24. Fermilioen. 25. Meny. 26. Root Krijt. 27. Roon Oocker of Bruyn root. 28. Lack. 29. Brezilje verf.}
Bruyn. {30. Bruyn Oocker. 31. Bitter, of Root uyt de Schoorsteen. 32. Keulse aerde.}
Swart. {33. Lamp-swart. 34. Been-swart. 35. Wijngaert-swart. 36. Smee-Kool-swart. 37. Oostindische Inct.}
De andere Coleuren nu die in de Verlichterie souden mogen dienen, konnen alle uyt dese boven-genoemde Verwen, door vermengingh getempert en gevonden werden;

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] White. {1. Lead White. 2. Flake white. 3. Shell-silver.} Blue. {4. Indigo. 5. Blue Laquer. 6. Blue bice. 7. Smalt. 8. Ultramarine. 9. Litmus.} Yellow. {10. Light Pinck. 11. Brown Pinck. 12. Masticot. 13. Yellow orpiment. 14. Saffron. 15. French berries. 16. Yellow Ocher. 17. Gum bugee. 18. Spruce Oker. 19. Shell-Gold.} Green. {20. Verdigris. 21. Sap Green. 22. Bergh Green. 23. Terraverde.} Red. {24. Vermilion. 25. Red lead. 26. Red Chalk. 27. Red Ocher. Spanish brown. 28. Lake. 29. Brasil.} Brown {30. Brown Ocher. 31. Soot. 32. Collins Earth.} Black {33. Lamp black. 34. Ivory Black. 35. Vine black. 36. Smal-coal black. 37. East India ink.} The other Colours that may be of use in the Illumination, can all be mixed and found from the aforementioned Colours through mixing;

This colour is also cited on pages: part I: 2, 7, 9, 10, 12; part II: 6, 7, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 29, 32, 37, 41, 42, 43, 49, 51, 54, 55, 57. In between pages 2 and 3, Goeree inserted a sample sheet, on which the owner of the book could paint the different colours mentioned in the book. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

Het derde Capittel. Vande Blaeuwe Verwen, haer soort, Temperantie ende gebruyck. Indigo

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] Of the blue colours: their types, mixing and use. Indigo.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Blaauw.} 13 Tot Blaauw zijn de stoffen van Ultramaryn, smalt, Duitsche en Engelsche as en Indigo dienstig; en dit is ’t al, mijns wetens, datmen tegenwoordig, voor zoo veel de stoffen hier bekent zijn, tot gebruik van nooden heeft;

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {Blue} 13. For blue the pigments ultramarine, smalt, German and English ash, and indigo are used. And that, to my knowledge, is everything necessary for use as far as pigments are known here;

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Derde Hooftverwe. Ultramarijn.} De Kostelijkste blaauwe verwe alhier werd geagt Ultramarijn: […]
{Smalt.} De
Smalt […]
{Duitsche en Engelsche as.} alsmede de
Duitsche en Engelsche as […] {Indigo.} den Indigo, […]

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Third main color: ultramarine} The most costly blue color here is said to be ultramarine, […] {Smalt, German and English ash, indigo} Smalt […] as German and English ash can as well. But indigo […]

In the German translation, this term is written as 'Indich'. [MO]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs