GRAUW (adj.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Verders is zeer noodig op te merken, dat, gelyk de voorwerpen in een groote distantie verkleenen, desgelyks na maate der zelve de koleuren moeten verminderen, en allengs graauwer werden. De natuur leert ons het zelve. Doch ik heb bevonden, dat men zelfs eene der hoofdkoleuren in ’t verschiet mag plaatsen, zonder dat die voor dringen zal, wanneer men ze met gelyke koleuren, uit des zelfs natuur oorsprongkelyk getrokken, verzeld;

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 334-335:] Il reste à observer que comme les objets diminuent à une certaine distance, il faut de même que les couleurs locales en deviennent plus vagues & d’un ton plus grisâtre, à raison de leur éloignement, ainsi que la nature nous l’enseigne ; ce qu’il faut attribuer à l’air ambiant qui se trouve entre notre œil & les objets. […]

term translated by GREY
term translated by GRAU

Conceptual field(s)

EFFET PICTURAL → perspective
EFFET PICTURAL → qualité des couleurs