LEDEMATEN (n. m.)

GLIED (deu.) · GLIEDMASSEN (deu.) · MEMBER (eng.) · MEMBRE (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
GLIED (deu.) · GLIEDMASSEN (deu.) · MEMBER (eng.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
6 quotations

Quotation

Maar wy zullen ons hier bepaalen, in een opstel dat wy na onze allerbeste kennis, uit veele anderen getrokken hebben, die door de Grieken is verkooren geworden, en door hen ons nagelaaten. De schoonheid van een naakt, het zy man of vrouwen beeld, bestaat hier in, eerstelyk dat de Leedemaaten wel gevormd zyn; ten tweeden, dat zy een schoone, vrye, en gemakkelyke beweeging hebben: en eindelyk een gezonde en frisse koleur […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.75:] Je me bornerai ici à donner une idée générale de la Beauté, que je tracerai, le mieux qu’il me sera possible, d’après plusieurs systêmes & principalement d’après les modèles que les Grecs nous en ont transmis par leurs productions. Je dis donc que la Beauté d’une figure nue, soit d’homme ou de femme, consiste, premièrement, en ce que les membres soient bien proportionés ; secondement, qu’ils ayent un mouvement libre, aisé & gracieux ; troisièmement, que le coloris en soit frais & beau.

term translated by MEMBER
term translated by GLIEDMASSEN

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Om nu den leergierige Konstenaar, een goed begrip van de schoone verdeeling der Leedemaaten te vertoonen, zal ik hier de maat stellen, zo als wy dezelve uit het geraamte van een dooden opgenomen hebbe, wanneer ik voor de Heer Professor Bidlo, alle de teekeningen in zijn vermaard Anatomie-boek, na het leeven, teekende, volgens zijn opstel.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p.76:] Afin de donner au jeune artiste une juste idée de la belle proportion des membres, je vais en mettre le rapport sous ses yeux,d’après la mésure que j’en ai faite sur un squélette, conformément aux principes du professeur Bidlo, dans le tems que je dessinois, d’après nature, les figures de son célèbre ouvrage sur l’anatomie.

term translated by MEMBER
term translated by GLIEDMASSEN

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Om den leerling aanleyding te geeven tot het uitvoeren en verder naspeuren van het tweede deel der schoonheid, namentlyk de bevallige beweging der leedemaaten, zo gelief hy te letten op dit nevenstaande Figuur, waar in de voornaamste schikkingen, welke een schoone aktie veroorzaaken […]

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 82:] Afin d’inspirer au jeune artiste le désir d’étudier la seconde partie de la beauté, savoir, le mouvement gracieux des membres, nous le prions de porter les yeux sur la figure, de la planche VII, dans laquelle on a observé les principales positions qui peuvent concourir à produire une belle attitude […]

term translated by MEMBER
term translated by GLIEDMASSEN

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → action et attitude
L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

LAat ons nu eens komen tot het tweede der deelen waar in de schoonheid bestaat, namentlyk de beweeging der leeden. Deze hangd voornaamlyk af, van een tegenstrydige werking aller lichchaams leedemaaten, en van derzelver daaging en schaduwing: veroorzaakende dit een beeld, roerende en leevendig.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.18:] Let us proceed now to the second of the Parts wherein Beauty consists, namely, The Motion of the Members. This depends chiefly on contrasting or Opposition of all the Members of the Body, and on their Lights and Shades ; which give a Figure Motion and Life […]

term translated by MEMBER
term translated by GLIED

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

Alle deze aangewezene hertstochten, konnen zonder de voor aangeroerde schikking der leeden, geen volmaakt beeld voortbrengen […] Maar myn meening is, deze hertstochten door de beweeging der leedemaaten uit te drukken, en dat ider lid ten dien einde diend, geschiedende zulks wanneer het lichchaam zig keerd of wend, de leeden sparrelende een vóór en de anderen achterwaards, de een om hoog en de anderen om laag.

[D'après DE LAIRESSE 1738, p.20:] But all these Passions together cannot produce a perfect Figure, without the Assistance of the Members […] But my principal intention is, to express these Passions by the Motion of the Members ; and to shew how each Member contributes towards them : As when the Body turns or winds, the Members stir, one advancing, another falling back ; one raised, others sinking

term translated by MEMBER
term translated by GLIEDMASSEN

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps

Quotation

De strydigheid der beweegingen is op redenen gegrond, die men door de oeffening in 't kort van buiten kan leeren, ja zelf anderen daar in onderwyzen; gelyk mede de verdeeling der leedemaaten, of proportie; dewyl dezelve, volgens de stelling van Albert Duurer, wiskonstig kan beweezen werden; de schaduwe en daaging desgelyks, door middel van de Perspective of Doorzichtkunde.

[D'après DE LAIRESSE 1787, p. 321-322:] Le contraste des attitudes ou des mouvemens des figures est fondé sur des règles certaines, dont on peut s’instruire en peu de tems, & qu’on peut même enseigner aux autres. La proportion des membres peut pareillement être démontrée d’une manière géométrique, ainsi que l’a remarqué Albert Durer ; & il en est de même du clair-obscur, dont on acquiert une connoissance fondée par les loix de la perspective.

term translated by MEMBER
term translated by GLIEDMASSEN

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → figure et corps