LAKKEN (v.)

GLAZE (TO) (eng.) · LAXIREN (deu.) · ÜBERGEHEN (deu.) · VERNIR (fra.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
GLAZE (TO) (eng.) · LAXIREN (deu.) · ÜBERGEHEN (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

Alze [ndr: ranunculen, type of flowers] dus geschildert, droog zijn laxeert of overstrijkt menze om de kragt der hoogsels en diepsels wat te verflaauwen dun met enkel florentijnsche lak, en glantze op de hoogsels met een weynig dun schulpwit. […]
Droog zijnde begeerenze [ndr: roode peonien, type of flowers] dezelve laxeringe en opglansinge van de
Ranunculen.

[translation:BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz :] When dry after being painted in this way, they are glazed or coated to tone down the contrast of the highlights and shadows with only thin Florentine lake, and given a sheen on the highlights with a little thin flake white. […] When dry they need the same glaze and addition of sheen as the ranunculi.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

Wanneerze nu aldus behoorlijk en zagt geschildert zijn, zoo moetmen daarop [ndr: on the red grapes] natuirlijk den dauw brengen, gelijk als op de witte druiven, en aldus meede opglansen en in de reflexie laxeeren zomtijds met lak, of lak en schijtgeel en zomtijds met bruine schijtgeel alleen, na dat men van ’t leeven zelfs zal gebooden werden.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] Once they are painted correctly and carefully in this way, they of course still need bloom on them, like the white grapes, and must therefore also be given a sheen and a glaze in the reflection, sometimes with lake, or lake and yellow lake, at other times with only brown yellow lake, depending on what the life situation requires.

Conceptual field(s)

CONCEPTION DE LA PEINTURE → couleur
CONCEPTION DE LA PEINTURE → lumière
MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture

Quotation

Men moet weten dat de kracht en gloejendheid inde Verwen, niet in de ruwigheid der schildery bestaat; men moest het, als voor gezegd is behandelen […] Want wy konnen het eeven sterk hoogen en schaduwen, waar door dezelve gloed en verheevenheid zal bewerkt worden, is het niet aanstonds door de bloote kracht der Verw, men schommel en lakseer het zo lang, tot dat het die eigenschap bezit.

[D'après DE LAIRESSE, 1787, p. 60:] Il est besoin de se rappeller que la force & la vigueur consistent dans la qualité des couleurs [NDR: peintures], & non dans la manière heurtée ou empatée dont on les emploie; de sorte qu’on doit les disposer […]par le moyen des rehauts & des ombres, & sur-tout en travaillant & fondant bien couleurs [NDR: peintures]; ce qui donnera à ce tableau la même vigueur & le même dégré de force, proportion gardée, qu’au grand,tableau exécuté d’une manière moins finie.

term translated by GLAZE (TO)
term translated by ÜBERGEHEN

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture