AANSMEREN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

{Borstelen, en haar gebruik.} De Borstelen, als ligt te verstaan is, zijn meest gebruikelijk in groote werken; die zagst zijn van hair, rekent die vry voor de alderbeste; enge kont’ er de logten en gronden in groote landschappen mede aansmeeren, naar vereisch der zelve wat grooter of kleender van soorte gebruikende, gelijk dit zig mede van selfs wel leeren zal.

[translation: BEURS, en préparation, transl. Myra Scholz:] {Bristle brushes and their use} Bristle brushes, as one would expect, are most commonly used in large works. Consider the ones with the softest hair to be the very best. With them you can spread out sky and grounds in large landscapes, using larger or smaller types depending on what is needed, as will also become self-evident.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture