PARIJSGEEL

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

{En van de hooftverwen, geel.} 10 Wat nu de Hooft-verwen betreft, tot geel neemtmen Koningsgeel, dat bekent zijnde ’t Parys geel buiten gebruik gebragt heeft ten grooten deele, en dan bezigtmen ook ligte en bruinen oker, mastikot, rusgeel, als ook ligte en bruine schytgeel, en deze stoffen zijn ’t die men weet tegenwoordig tot de geele verwe den schilderen dienstig te zijn. [...]

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {And of the main colors—yellow} 10. Now regarding the main colors, for yellow one takes king’s yellow, which is known to have largely replaced Paris yellow. Also used are light and brown ochre, massicot, realgar, as well as light and brown yellow lake. These are the pigments presently known to be useful to painters for the color yellow.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs