KONINGSGEEL (n. n.)

KÖNIGSGELB (deu.)
TERM USED IN EARLY TRANSLATIONS
KÖNIGSGELB (deu.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
2 quotations

Quotation

{En van de hooftverwen, geel.} 10 Wat nu de Hooft-verwen betreft, tot geel neemtmen Koningsgeel, dat bekent zijnde ’t Parys geel buiten gebruik gebragt heeft ten grooten deele, en dan bezigtmen ook ligte en bruinen oker, mastikot, rusgeel, als ook ligte en bruine schytgeel, en deze stoffen zijn ’t die men weet tegenwoordig tot de geele verwe den schilderen dienstig te zijn. [...]

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {And of the main colors—yellow} 10. Now regarding the main colors, for yellow one takes king’s yellow, which is known to have largely replaced Paris yellow. Also used are light and brown ochre, massicot, realgar, as well as light and brown yellow lake. These are the pigments presently known to be useful to painters for the color yellow.

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs

Quotation

{Eerste Hooftverwe. Koningsgeel.} ’t Is dan nu tijd, datwe op dezelve wijze de voorgenoemde hooftverwen beschouwen, daar we eerst het Konings-geel plaatzen. […]
{Rusgeel.} ’T
Rusgeel […]
{Ligte en bruinen oker.} De
ligte en bruinen oker […]
{Mastikot.} De
Mastikot is veel in gebruik by de landschap-schilders, […]
{Geele Schijtgeel.} De beste
Geele schijtgeel […] {Bruine Schijtgeel.} alsmede de Bruine Schijtgeel, die donker en gloejend moet zijn, […]

[translation: BEURS, en preparation, transl. Myra Scholz:] {First main color: king’s yellow} It is now time for us to consider in the same way the aforementioned main colors, dealing first with king’s yellow. […] {Realgar} Realgar, […] {Light and brown ochre} Light and brown ochre […] {Massicot} Massicot is much used by landscape painters. […] {Yellow lake, brown yellow lake} The best yellow lake […] This also applies to brown yellow lake, which should be dark and glowing,[…]

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → couleurs