BESTUUR (n. n.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Wanneer wy nasporen willen, op wat grond en om wat reden de Schilderkonst en Beeldvorming, eertijts onder de Grieken en Romeynen, van de geheele wijsheyd soo hoog is verheven geworden wy sullen waarlijk bevinden dat het alleen de wetenschap der Menschkunde geweest is; welke d’Antijke Schilders en Bootseerders seer nauwkeurig aan ’t bestuur van hun pinçeel en beytel hadden vereenight:

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] When we want to retrace, on what ground and for wat reason the Art of Painting and Sculpting has once been elevated so highly from wisdom amongst the Greek and Romans, we should truly find that it was only the knowledge of Anatomy, which the antique painters and sculptors had carefully connected to the handling of their brush and chisel:

Conceptual field(s)

MANIÈRE ET STYLE → le faire et la main