ALLGEMEINHEIT (n. f.)

ALGEMEENHEID (nld.) · GENERAAL (nld.) · GENERAELHEYT (nld.) · GENERALITY (eng.) · UNIVERSALITÉ (fra.)
TERM USED AS TRANSLATIONS IN QUOTATION
ALGEMEENHEID (nld.) · GENERAELHEYT (nld.)