OLIEVERNIS (n. n. - m.)

FIRNIS (deu.) · VARNISH (eng.) · VERNICE (ita.) · VERNIS (fra.)
BALDOVINETTI, Alesso
MESSINA, Antonello da
PISANELLO, Antonio di Puccio Pisano dit

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

1 sources
1 quotations

Quotation

Dies zoo heeft al vroeg eenen Baldovinetti, eenen Pisello, eenen Antonello, en zelfs onzen
Johan van Eyk zijn Ey-en lijmwerk beginnen te vernissen, met eenige olyen daer toe gedistilleert […]. {Olyvernis} Ook niemant, als van Eik, is dit vernissen wel gelukt, zoo dat een yder verwondert was over de glans van zijn werk, maer hy zelfs was niet te vreeden, voor dat hy, nae een lang, en alchymistisch onderzoek, de lijnzaet-en nootoly, met eenige andere stoffen vermengt en gezooden, voor de droogenste en beste vernissen uitvond: ja eyndlijk zelfs, dat de verwen zich gaerne daer in vermengen, en gemakkelijker verwerken lieten, als in eenige der voormaels gebruikte vochten. {Olyverwe}En aldus is de olyverwe in Nederland gevonden, en tot Brugge door Johan van Eyk eerst in 't gebruik gebracht, ontrent den jare 1410.

[BLANC J, 2006, p. 491] Ainsi un Baldovinetti, un Pisanello, un Antonello, et même notre Jan van Eyck ont très tôt commencés à vernir leurs œuvres de couleurs à l’œuf et à la colle, à l’aide de quelques huiles distillées à cet effet […].{Vernis à l'huile} Mais lui-même [van Eyck] ne s’en satisfit pas, avant de découvrir, à la suite d’une longue recherche alchimique, que l’huile de lin et l’huile de noix, mêlées et chauffées avec quelques autres matières, étaient les plus secs et les meilleurs vernis, et même, enfin, que les couleurs s’y mêlangeaient volontiers et s’y laissaient plus aisément travailler que dans quelques uns des précédents liquides utilisés. {peinture à l'huile} C'est ainsi que la couleur à huile a été découverte aux Pays-Bas, et d'abord utilisée par Jan van Eyck, à Bruges, en l'année 1410.

BALDOVINETTI, Alesso
MESSINA, Antonello da
PISANELLO, Antonio di Puccio Pisano dit
VAN EYCK, Jan

Conceptual field(s)

MATERIALITE DE L’ŒUVRE → technique de la peinture