BOYLE, Robert ( 1627-1691 )

ISNI:0000000109002537
Physicien, chimiste et naturaliste irlandais

Quotation

{Aard der verwen.} 2. Dat’er geen verwen zijn zonder ligt, en datze alle haare verscheidentheid van de gesteltheid van de vlakten der lichchamen, waar op het ligt verscheidentlijk valt en werkt, ontfangen is (mein ik) wel te begrypen: dog hoeze eygentlijk door zulke vlakten en bewegingen veroorzaakt worden, en waar in den aard van yder der hooftverwen bestaat; […] daarwe’d ondervindingen hebben van den zoo vermaarden en ervarenen heer Boyle, en d’aanmerkingen van groote verstanden, die ook boven des Cartes in de onderzoekinge van den aard der dingen opgeklommen zijn.
{Hoe ver den schilderen noodig.} 3. Dog deze bespiegelinge gaat den schilderen weynig of niet aan, alsze maar de stoffen der verwen en haar behandelinge in ’t toebereiden en schilderen behoorlijk verstaan, […]

Quotation

{Aard der verwen.} 2. Dat’er geen verwen zijn zonder ligt, en datze alle haare verscheidentheid van de gesteltheid van de vlakten der lichchamen, waar op het ligt verscheidentlijk valt en werkt, ontfangen is (mein ik) wel te begrypen: dog hoeze eygentlijk door zulke vlakten en bewegingen veroorzaakt worden, en waar in den aard van yder der hooftverwen bestaat; […] daarwe’d ondervindingen hebben van den zoo vermaarden en ervarenen heer Boyle, en d’aanmerkingen van groote verstanden, die ook boven des Cartes in de onderzoekinge van den aard der dingen opgeklommen zijn.
{Hoe ver den schilderen noodig.} 3. Dog deze bespiegelinge gaat den schilderen weynig of niet aan, alsze maar de stoffen der verwen en haar behandelinge in ’t toebereiden en schilderen behoorlijk verstaan, […]

Quotation

{Aard der verwen.} 2. Dat’er geen verwen zijn zonder ligt, en datze alle haare verscheidentheid van de gesteltheid van de vlakten der lichchamen, waar op het ligt verscheidentlijk valt en werkt, ontfangen is (mein ik) wel te begrypen: dog hoeze eygentlijk door zulke vlakten en bewegingen veroorzaakt worden, en waar in den aard van yder der hooftverwen bestaat; […] daarwe’d ondervindingen hebben van den zoo vermaarden en ervarenen heer Boyle, en d’aanmerkingen van groote verstanden, die ook boven des Cartes in de onderzoekinge van den aard der dingen opgeklommen zijn.
{Hoe ver den schilderen noodig.} 3. Dog deze bespiegelinge gaat den schilderen weynig of niet aan, alsze maar de stoffen der verwen en haar behandelinge in ’t toebereiden en schilderen behoorlijk verstaan, […]