Work of Art

PRESENTATION

GOLTZIUS, Hendrick, Hercules or The Great Hercules, 1589, 55 x 40,6, Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-H-L-38.

Hendrick Goltzius made several Hercules prints, the addition 'great', makes it likely that Goeree (1682, p. 405-406) is referring to the famous engraving of 1589.

Quotation

Tot de Schilderkonst moetmen weten dat de Muskelen en Spieren, van de Grootste tot de Kleynste niet alle op het nauwkeurigst en moeten ondersogt werden, om die altijd in de naakten te vertoonen, want men valt er te ligt door in berisping, en schijnen soodanige Beelden (om dat het leven veel kleyne en twijffelagtige Muskelen heeft) ook meer Anatomische of Gevilde dan Leven Menschen of schoone naakten te zijn: Ook vertoonen haar de Muskelen in d’eene Mensch duydelijker dan inden anderen, ja in sommige zijn eenige kleyne Muskelen, heel verborgen, die wederom in andere sterk gesien werden. Dit moet der Schilder in Tafereelen van veel Beelden wel in agt nemen, om de rijkheyd zijner gedagten en inventie te vertoonen. Ook en moeten de Menschbeelden geen uytgedroogde Stokvissen gelijken, noch door de geswollentheyd der Muskelen soo Knobbelig niet zijn als een sak met knollen. Om dat Goltzius hem hier in aan sijnen Grooten Hercules vergrepen had, is sijn Print, van dien tijd aan datse uytquam tot op heden, den Appel-Sak van Goltzius genoemd. {Den Appelzak van Goltzius.}

Quotation

Tot de Schilderkonst moetmen weten dat de Muskelen en Spieren, van de Grootste tot de Kleynste niet alle op het nauwkeurigst en moeten ondersogt werden, om die altijd in de naakten te vertoonen, want men valt er te ligt door in berisping, en schijnen soodanige Beelden (om dat het leven veel kleyne en twijffelagtige Muskelen heeft) ook meer Anatomische of Gevilde dan Leven Menschen of schoone naakten te zijn: Ook vertoonen haar de Muskelen in d’eene Mensch duydelijker dan inden anderen, ja in sommige zijn eenige kleyne Muskelen, heel verborgen, die wederom in andere sterk gesien werden. Dit moet der Schilder in Tafereelen van veel Beelden wel in agt nemen, om de rijkheyd zijner gedagten en inventie te vertoonen. Ook en moeten de Menschbeelden geen uytgedroogde Stokvissen gelijken, noch door de geswollentheyd der Muskelen soo Knobbelig niet zijn als een sak met knollen. Om dat Goltzius hem hier in aan sijnen Grooten Hercules vergrepen had, is sijn Print, van dien tijd aan datse uytquam tot op heden, den Appel-Sak van Goltzius genoemd. {Den Appelzak van Goltzius.}

Quotation

Tot de Schilderkonst moetmen weten dat de Muskelen en Spieren, van de Grootste tot de Kleynste niet alle op het nauwkeurigst en moeten ondersogt werden, om die altijd in de naakten te vertoonen, want men valt er te ligt door in berisping, en schijnen soodanige Beelden (om dat het leven veel kleyne en twijffelagtige Muskelen heeft) ook meer Anatomische of Gevilde dan Leven Menschen of schoone naakten te zijn: Ook vertoonen haar de Muskelen in d’eene Mensch duydelijker dan inden anderen, ja in sommige zijn eenige kleyne Muskelen, heel verborgen, die wederom in andere sterk gesien werden. Dit moet der Schilder in Tafereelen van veel Beelden wel in agt nemen, om de rijkheyd zijner gedagten en inventie te vertoonen. Ook en moeten de Menschbeelden geen uytgedroogde Stokvissen gelijken, noch door de geswollentheyd der Muskelen soo Knobbelig niet zijn als een sak met knollen. Om dat Goltzius hem hier in aan sijnen Grooten Hercules vergrepen had, is sijn Print, van dien tijd aan datse uytquam tot op heden, den Appel-Sak van Goltzius genoemd. {Den Appelzak van Goltzius.}

Quotation

Tot de Schilderkonst moetmen weten dat de Muskelen en Spieren, van de Grootste tot de Kleynste niet alle op het nauwkeurigst en moeten ondersogt werden, om die altijd in de naakten te vertoonen, want men valt er te ligt door in berisping, en schijnen soodanige Beelden (om dat het leven veel kleyne en twijffelagtige Muskelen heeft) ook meer Anatomische of Gevilde dan Leven Menschen of schoone naakten te zijn: Ook vertoonen haar de Muskelen in d’eene Mensch duydelijker dan inden anderen, ja in sommige zijn eenige kleyne Muskelen, heel verborgen, die wederom in andere sterk gesien werden. Dit moet der Schilder in Tafereelen van veel Beelden wel in agt nemen, om de rijkheyd zijner gedagten en inventie te vertoonen. Ook en moeten de Menschbeelden geen uytgedroogde Stokvissen gelijken, noch door de geswollentheyd der Muskelen soo Knobbelig niet zijn als een sak met knollen. Om dat Goltzius hem hier in aan sijnen Grooten Hercules vergrepen had, is sijn Print, van dien tijd aan datse uytquam tot op heden, den Appel-Sak van Goltzius genoemd. {Den Appelzak van Goltzius.}

Quotation

Tot de Schilderkonst moetmen weten dat de Muskelen en Spieren, van de Grootste tot de Kleynste niet alle op het nauwkeurigst en moeten ondersogt werden, om die altijd in de naakten te vertoonen, want men valt er te ligt door in berisping, en schijnen soodanige Beelden (om dat het leven veel kleyne en twijffelagtige Muskelen heeft) ook meer Anatomische of Gevilde dan Leven Menschen of schoone naakten te zijn: Ook vertoonen haar de Muskelen in d’eene Mensch duydelijker dan inden anderen, ja in sommige zijn eenige kleyne Muskelen, heel verborgen, die wederom in andere sterk gesien werden. Dit moet der Schilder in Tafereelen van veel Beelden wel in agt nemen, om de rijkheyd zijner gedagten en inventie te vertoonen. Ook en moeten de Menschbeelden geen uytgedroogde Stokvissen gelijken, noch door de geswollentheyd der Muskelen soo Knobbelig niet zijn als een sak met knollen. Om dat Goltzius hem hier in aan sijnen Grooten Hercules vergrepen had, is sijn Print, van dien tijd aan datse uytquam tot op heden, den Appel-Sak van Goltzius genoemd. {Den Appelzak van Goltzius.}