VERKIEZEN (v.)

FILTERS

LINKED QUOTATIONS

2 sources
3 quotations

Quotation

Om sich in ’t verkiesen der Actien en Doeningen der Beelden wel te dragen; is den Schilder ten hoogsten noodsakelijk dat hy wel versta het uyterste vermogen der Menschelijke Leden, namelijk dat hy wel hebben ondersogt hoe ver ’t gebruyk en dienst der Leden in het Drayen, Wenden, Reyken, Schryden, Tillen, omvatten en anders gaat, en wat de Ermen en Beenen, Hals en Hoofd, Handen en Vingeren voor verkrampingen konnen verdragen; op datmen in ’t verkiesen en stellen der Beelden niet tegens de mogelijkheyd der Natuur aanloopt.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] To behave oneself well in the selection of the Actions and Movements of Figures; it is highly necessary for the Painter that he understands well the extreme power of the Human Limbs, namely that he has investigated how far the use and application of the Limbs goes in Rotating, Turning, Reaching, Walking, Carrying, Holding and such, and what kind of contortion the Arms and Legs, Neck and Head, Hands and Fingers can tolerate; such that one does not go against the possibilities of Nature in the selection and composition of Figures.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

In de Schilder-Konst dan sullense beter voegen, wanneerse min of meer gedrayd vertoonen: De Reden is om datse vlak op zijde, een juyst afgepaste stand en oogenblik van Beschouwing uytleverende, genoegsaam laten blijken datse soodanig niet toevallig uyt de oorsprong van haar eygen vrywillige beweging, maar met voordagt verkosen zijn; {De Beelden moeten in een ordinantie altijd een toevallige stand hebben.} ’t geen de Losse beroerlijkheyd, dieder altijd in de Beelden behoord gesien te werden, t’eenemaal tegen is, ja de selve wech neemd.

[suggested translation, Marije Osnabrugge:] In the Art of Painting they would fit better, when they are shown more or less twisted: The Reason is that from the side, offering a well-chosen posture and moment of Observation, they properly show that they were not selected at random, originating in their own free movement, but with consideration; {The Figures should always have a coincidental posture in a composition.} which is contradicting the loose movement, which should always be seen in Figures, yes it even eliminates it.

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix

Quotation

Een goed Konstenaar moet zich voorzichtig gedraagen in het schikken en verkiezen van zyn werk, zorgvuldiglyk acht geevende op de eigenschap der plaats, op dat zyne konst de bouwkunde niet ontbinde, maar veel eêr versterke; maakende de Landschappen, die men natuurlyk wil verbeelden, hoe zy verder van het waare licht, dat in de kamer valt, zyn, zo veel helderder als die naby het zelve zyn: want anders doende, zou het maar een schildery vertoonen. Het twede, dat machtig veel tot het cieraad doet, is het waarneemen van goede Wedergaas te maaken: en hoewel dit geslacht van Schilderyen zeer bekend is, werd door veele nochtans daar in gedwaald. Hunne gedachten, noopende wat 'er tot een goede Wedergaa behoord, is zeer verschillende: maar de meeste meenen het te bestaan in een gelykvormigheid van begrip en schikking van voorwerpen, koleur, en daaging: en veele voegen daar by, dat, indien het een een effen Landschap is, het andere desgelyks moet weezen:

[D'après DE LAIRESSE 1787, vol. 2, p.28:] Un bon peintre doit être prudent dans la disposition & dans le choix de son ouvrage, en observant avec soin la nature du local ; afin que son art ne serve pas à interrompre l’ordre de l’architecture, mais contribue plutôt à le lier ensemble, en jetant sur ses paysages, qu’il veut paroître vrais & naturels, d’autant plus de lumière du jour qui tombe dans l’appartement ; car sans cette sage précaution ses ouvrages ne paroitront jamais que des tableaux, & n’offriront pas la moindre illusion. La seconde observation (qui sert à ajouter une grande beauté aux ouvrages [ndr : ornement] de l’art) a pour objet le bon choix de ce qu’on appelle Pendans & quoique personne n’ignore ce qu’on entend par le mot Pendans, beacuoup de monde cependant s’en forme une fausse idée ; car l’on s’imagine, en général, que c’est dans une uniformité de conception & de disposition des objets, de coloris & de clair-obscur que consiste leur principale qualité.

term translated by CHOICE
term translated by ERWÄHLUNG

Conceptual field(s)

L’HISTOIRE ET LA FIGURE → sujet et choix
CONCEPTION DE LA PEINTURE → composition