ARRIANUS, Lucius Flavius ( v. 85 ap. J.-C.-v. 146 ap. J.-C. )

ISNI:0000000121451319
Écrivain grec de l'époque romaine

Quotation

Wy hebben voor desen {Lib. i, Cap. iii. 9.} uyt Arriani Epictetus aenghewesen dat dese onvertsaeghde vrymoedigheyt der ghenen eyghen is die haer selven bewust sijn datse in eenighe Konsten boven andere uytmunten. Dies moghen wy oock in ’t minste niet twijfelen of ’t grootste en ’t goede ghevoelen ’t welck d’aller treffelickste Meesters van haere eygene wercken hadden, heeft grootlicks ghestreckt tot voorderingh der Konste, want gelijck een roeckelooslick verwaende laetdunckenheyd de Konst aen d’eenesijde dapper te rugghe stelt, soo en ist aen d’andere sijde niet moghelick dat ons d’aller volmaeckste Konst, den noestighsten arbeyd, ja den spoedigsten voord-gang selver eenigh voordeel soude bybrenghen sonder ’t behulp van een bescheydene ende stand-vastige vrymoedigheyd;

Quotation

Wy hebben voor desen {Lib. i, Cap. iii. 9.} uyt Arriani Epictetus aenghewesen dat dese onvertsaeghde vrymoedigheyt der ghenen eyghen is die haer selven bewust sijn datse in eenighe Konsten boven andere uytmunten. Dies moghen wy oock in ’t minste niet twijfelen of ’t grootste en ’t goede ghevoelen ’t welck d’aller treffelickste Meesters van haere eygene wercken hadden, heeft grootlicks ghestreckt tot voorderingh der Konste, want gelijck een roeckelooslick verwaende laetdunckenheyd de Konst aen d’eenesijde dapper te rugghe stelt, soo en ist aen d’andere sijde niet moghelick dat ons d’aller volmaeckste Konst, den noestighsten arbeyd, ja den spoedigsten voord-gang selver eenigh voordeel soude bybrenghen sonder ’t behulp van een bescheydene ende stand-vastige vrymoedigheyd;