ECHION


Un des cinq spartes aidant à fonder Thèbes, cité par Pausanias dans son ouvrage: "Description de la Grèce"

Quotation

28 Echion, daer wy noch elders van seyden,
Heeft oock de Reflexy Const willen toonen,
Hebbende laten sien, door t’lichts verspreyden,
Een schoon jonghe Bruydt te bedde gheleyden,
Volghende van eender ouder Matroonen
De voetstappen: wants’ om t’duyster verschoonen,
Haer voordroegh een Toortse brandende vierich,
En tradt soo nae met een wesen manierich. {Exempel van een Bruydt, die met toorts-licht te bedde wort gheleydt.}

Quotation

28 Echion, daer wy noch elders van seyden,
Heeft oock de Reflexy Const willen toonen,
Hebbende laten sien, door t’lichts verspreyden,
Een schoon jonghe Bruydt te bedde gheleyden,
Volghende van eender ouder Matroonen
De voetstappen: wants’ om t’duyster verschoonen,
Haer voordroegh een Toortse brandende vierich,
En tradt soo nae met een wesen manierich. {Exempel van een Bruydt, die met toorts-licht te bedde wort gheleydt.}